Skip to content Skip to navigation Skip to footer

Bruksvilkår for RIDE COMMAND

SISTE OPPDATERING: Mai 2023

 

Polaris Industries Inc. og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper («Polaris», «vi», «vår» og «oss») leverer Ride Command®-tjenester gjennom (1) våre Ride Command®-nettsteder, inkludert nettstedet vi driver på ridecommand.polaris.com («nettsteder»), (2) iOS- og Android-versjoner av vår Polaris®-, Indian Motorcycle®- og Slingshot® «Powered by Ride Command»-mobilapp («mobilapp»), og (3) våre kjøretøy, vår maskinvare, plugin-enheter, og annet utstyr og produkter («produkter») som er utrustet med RIDE COMMAND®-infotainmentsystem i kjøretøyet, og annen programvare, fastvare, mellomvare og teknologi som er integrert i slike produkter: («produktprogramvare»), og (4) produkter som er utstyrt med Ride Command+-funksjoner (som definert under). Nettstedene, mobileappene, produktprogramvaren og RIDE COMMAND+-funksjonene sammen med alt innhold (som definert under), alle funksjoner, dokumentasjon og andre materialer som vi gjør tilgjengelige for deg med noe av det forutnevnte, utgjør «tjenestene». Disse bruksvilkårene, inkludert alle dokumenter som uttrykkelig omfattes ved referanse (samlet disse «vilkårene»), utgjør en bindende avtale mellom personen som får tilgang til, laster ned, installerer eller bruker noen av disse tjenestene («du» eller «dine»).

 

DISSE BRUKSVILKÅRENE ER EN JURIDISK BINDENDE AVTALE SOM STYRER DIN TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTENE. LES DEM NØYE. VED Å KLIKKE PÅ «GODTA» NEDENFOR ELLER SAMTYKKE PÅ ANNEN MÅTE VIA EVENTUELLE LIGNENDE MEKANISMER SOM KAN OPPDATERES AV OSS FRA TID TIL ANNEN, ELLER VED Å LASTE NED, INSTALLERE ELLER BRUKE NOEN AV TJENESTENE, (A) ANERKJENNER DU AT DU HAR LEST OG FORSTÅR DISSE BRUKSVILKÅRENE, OG (B) DU GODTAR OG SAMTYKKER TIL Å VÆRE BUNDET AV (OG MÅTTE OVERHOLDE) ALLE DISSE BRUKSVILKÅRENE, INKLUDERT RIDE COMMAND-PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE BRUKSVILKÅRENE, (I) KLIKKER DU PÅ THE «JEG AVSLÅR»-KNAPPEN OG (II) OG AVSTÅR DERETTER FRA Å FÅ TILGANG TIL, LASTE NED, INSTALLERE ELLER BRUKE NOEN AV DISSE TJENESTENE.

 

DISSE BRUKSVILKÅRENE INKLUDERER EN AVTALE OM OBLIGATORISK MEGLING OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL, HVILKET BETYR AT DU SAMTYKKER TIL, SOM DET ER TILLATT VED LOV, MED BEGRENSEDE UNNTAK Å UNDERLEGGE EVENTUELLE TVISTER RUNDT DISSE BRUKSVILKÅRENE ELLER DIN BRUK AV TJENESTENE TIL BINDENDE MEGLING I STEDET FOR SØKSMÅL, OG AT DU GODTAR AT SLIKE EVENTUELLE TVISTER BEHANDLES INDIVIDUELT OG IKKE SOM DEL AV ET GRUPPESØKSMÅL. FOR MER INFORMASJON, GÅ TIL AVSNITT 14 NEDENFOR.

 

BESTEMMELSENE I DISSE BRUKSVILKÅRENE MED HENSYN TIL SKADESLØSHOLDELSE, GARANTIFRASKRIVELSER, ANSVARSBEGRENSNINGER, MEGLING OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL VIL IKKE GJELDE I DEN GRAD DETTE ER FORBUDT AV GJELDENDE LOVGIVNING. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, utelukkelse eller begrensning av tilfeldige eller følgeskader eller andre rettigheter, eller skadesløsholdelse av visse brukere for tredjeparts krenkelsespåstander, så disse bestemmelsene vil kanskje ikke gjelde for deg. Spesifikt betyr dette at du fortsatt vil dra fordel av visse beskyttelser i gjeldende forbrukervernlover, avhengig av hvor du bor.

 

SOM BESKREVET NEDENFOR, SAMTYKKER DU TIL AUTOMATISKE PROGRAMVAREOPPDATERINGER FOR VÅRE TJENESTER. HVIS DU IKKE SAMTYKKER, SKAL DU IKKE FÅ TILGANG TIL, LASTE NED, INSTALLERE ELLER BRUKE TJENESTENE. MERK AT AVSNITT 4 OG 5 BESKRIVER VIKTIGE BEGRENSNINGER FOR TJENESTENE, SÆRLIG MED HENSYN TIL LIV OG HELSE OG ANNEN KRITISK BRUK. LES DISSE OPPLYSNINGENE GRUNDIG, SLIK AT DU VET HVA DU SAMTYKKER MED.

 

1. Oversikt, kvalifikasjon, kundeservice, varighet og oppsigelse

 

(a) Oversikt og forhold til andre avtaler. Disse bruksvilkårene styrer din tilgang til og bruk av tjenestene. Ditt kjøp av ethvert produkt er underlagt den begrensede garantien som vi gir deg for produktet (hvis slik foreligger). Visse funksjoner ved tjenestene våre kan være underlagt andre retningslinjer, bruksvilkår eller regler, disse vil eventuelt legges ut i tjenestene som har slike funksjoner. Alle slike ekstra retningslinjer, bruksvilkår, regler og RIDE COMMAND-personvernerklæringen innlemmes i disse bruksvilkårene med denne henvisningen, og du godtar og forstår at du skal overholde dem.

 

(b) Kvalifikasjon. Du bekrefter og garanterer at du (i) har nådd myndighetsalder i jurisdiksjonen du bor i og har full juridisk kapasitet til å inngå en bindende avtale med oss eller (ii) at du er minst 16 år gammel (eller tilsvarende minstealder der du bor) og kun vil bruke våre tjenester når en forelder eller foresatt har samtykket til å være bundet av disse bruksvilkårene. Du kan bare bruke tjenestene dersom du oppfyller disse kvalifikasjonskravene, du samtykker til disse bruksvilkårene, og du overholder disse bruksvilkårene samt alle gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter. Hvis du ikke oppfyller disse kravene, skal du ikke ta deg tilgang til, laste ned, installere eller bruke våre tjenester. Tjenestene er Ikke tilgjengelig for brukere som tidligere har blitt forbudt slik bruk av Polaris.

 

(c) Kundeservice. Dersom du har spørsmål eller bekymringer rundt våre tjenester eller disse bruksvilkårene, ta kontakt med Polaris her. Hvis du kontakter Polaris fra utenfor USA, må du være oppmerksom på at det kanskje vil oppstå tilleggsavgifter fra mobilnettleverandøren din. DU FORSTÅR OG GODTAR AT KUNDESERVICE OG STØTTE SOM TILBYS OG LEVERES AV ELLER GJENNOM POLARIS IKKE ER ET NØDNUMMER SOM 911, 999, 112, OG IKKE YTER NØD- ELLER REDNINGSTJENESTER TIL PERSONER SOM HAR BLITT UTSATT FOR EN EVENTUELL ULYKKE. IKKE KONTAKT KUNDESERVICE ELLER ANNEN KUNDESTØTTE SOM TILBYS AV ELLER GJENNOM POLARIS MED NØDSFALL SOM GJELDER LIV OG HELSE, BEHOV FOR LEGEHJELP ELLER ANDRE TYPER NØDSITUASJONER. HVIS DET OPPSTÅR EN SLIK NØDSITUASJON, MÅ DU RINGE POLITIET, BRANNVESENET ELLER ANNEN PASSENDE NØDHJELP.


(d) Varighet og oppsigelse. Disse bruksvilkårene vil gjelde så lenge du fortsetter å få tilgang til eller bruke noen av tjenestene våre, eller til oppsigelse i henhold til disse bruksvilkårene. Polaris kan når som helst (i) suspendere eller avslutte din rett til tilgang eller bruk av tjenestene, eller (ii) si opp ditt samtykke til disse bruksvilkårene dersom Polaris har grunn til å tro at du har brukt våre tjenester i brudd med disse bruksvilkårene, inkludert eventuelle retningslinjer, vilkår eller regler som omfattes. Hvis du overfører et produkt til en ny eier, avsluttes din bruksrett basert på det produktet automatisk, og den nye eieren vil ikke ha rett til å bruke tjenestene våre via din konto (som beskrevet nedenfor), har ikke lov til å oppføre seg som en autorisert bruker, og vil måtte registrere seg for sin egen konto hos Polaris og godta disse bruksvilkårene. For at du skal kunne si opp disse bruskvilkårene, må du avslutte all tilgang til og bruk av tjenestene våre.


(e) Effekt av oppsigelse. Når disse bruksvilkårene sies opp, vil kontoen din og alle dine rettigheter til bruk av tjenestene våre avsluttes automatisk, og du må avslutte din bruk av tjenestene umiddelbart. Alle bestemmelser i disse bruksvilkårene som er ment å fortsatt gjelde etter en slik oppsigelse, vil fortsatt gjelde etter oppsigelsen.

2. Kontoer

 

(a) Du kan få mulighet til – eller måtte – opprette eller logge inn på en Polaris-konto («konto») for å bruke våre tjenester. Opprettelsen av en konto krever at du gir Polaris e‑postadressen din og skriver inn et passord.

 

(b) Du bekrefter og garanterer at: (i) all informasjon do oppgir i forbindelse med kontoen din er sann og nøyaktig, (ii) at du vil opprettholde nøyaktigheten av denne informasjonen, og (iii) at din bruk av tjenestene ikke vil bryte med amerikanske eller andre gjeldende lover og forskrifter (f.eks. at du ikke bor i et land som er underlagt embargo eller er oppført som en forbudt eller begrenset part under gjeldende eksportlover og -forskrifter). Du har eneansvaret for at du holder innloggingsinformasjonen for kontoen din fortrolig og for all aktivitet som utføres via din konto. Du samtykker til å holde passordet ditt fortrolig, slik at andre ikke kan få tilgang uten din tillatelse. Du samtykker til å gi oss umiddelbar beskjed om eventuell uautorisert bruk eller mistenkt uautorisert bruk av kontoen din, eller andre sikkerhetsbrudd. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som oppstår på grunn av din manglende overholdelse av kravene ovenfor, eller for eventuelle tap som oppstår på grunn av uautorisert tilgang til eller bruk av kontoen din eller våre tjenester. Du kan være ansvarlig overfor Polaris eller tredjepart for slik uautorisert tilgang eller bruk.

 

(c) Underlagt eventuelle begrensninger i avsnitt 1 (d), alle eventuelle brukere som du gir tilgang til err som bruker tjenestene via din konto eller ditt produkt, er en «autorisert bruker». Autoriserte brukere kan være ansvarlige for sine egne handlinger i sammenheng med våre tjenester, men du godtar også at du er ansvarlig for all aktivitet som utføres av autoriserte brukere i forbindelse med tjenestene som fås tilgang til eller brukes gjennom din konto eller ditt produkt. Du samtykker til å informere autoriserte brukere om disse bruksvilkårene, Ride Command-personvernerklæringen, og alle eventuelle personvernrelaterte valg du har gjort i våre tjenester. Du tillater autoriserte brukere på eget ansvar, inkludert med hensyn til sikkerheten til din konto, og produkter og tjenester.

 

3. Tjenester

 

(a) Lisenser. Underlagt disse bruksvilkårene og ditt samsvar med dem, gir Polaris deg en ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, ikke-eksklusiv og tilbaketrekkbar rett til å, i tråd med disse bruksvilkårene: Få tilgang til og bruke nettstedene (a) kun til personlige, ikke-kommersielle formål, og (b) kun i henhold til disse bruksvilkårene og alle Polaris sine standarder, regler, retningslinjer og prosedyrer, som angitt av oss fra tid til annen («Polaris-retningslinjer»).

 

(ii) Laste ned, installere, få tilgang til og bruke en objektkodeversjon av én eller flere mobilapper på din personlige mobilenhet (a) kun for å overvåke eller styre produktene du eier for dine personlige, ikke-kommersielle formål, og (b) i full overensstemmelse med disse bruksvilkårene, all relevant dokumentasjon for mobilappen(e) og alle Polaris sine retningslinjer.

 

(iii) Bruke en objektkodeversjon av produktprogramvare og RIDE COMMAND+-FUNKSJONER, hvis relevant, som vi leverer til deg for din bruk av slik produktprogramvare (a) kun på produkter du eier eller sammen med slike produkter for dine personlige, ikke-kommersielle formål, og (b) i full overensstemmelse med disse bruksvilkårene, all relevant dokumentasjon for produkter, produktprogramvare og RIDE COMMAND+-funksjoner, og alle Polaris sine retningslinjer. I tillegg til setningen over, så langt RIDE COMMAND+-funksjoner omfatter TSYS-produkter (som definert i avsnitt 4(f) nedenfor), vil slike TSYS-produkter være underlagt lisensieringsbestemmelsene i avsnitt 4(f).

 

(b) Oppdateringer. Polaris kan, fra tid til annen (men dette er ikke pålagt), utvikle oppdateringer, feilutbedring, oppgraderinger og andre modifikasjoner som forbedrer ytelsen, sikkerheten eller funksjonaliteten til tjenestene, eller som sikrer samsvar med gjeldende lovkrav («oppdateringer»). Disse kan installeres automatisk uten at det gis ekstra varsling eller at vi ber om nytt samtykke. Du samtykker herved til disse automatisk oppdateringene. Hvis du ikke ønsker slike oppdateringer, må du avslutte kontoen din og slutte å bruke tjenestene våre. Hvis du ikke avslutt en allerede opprettet konto, kan du motta oppdateringer automatisk. Du forstår at du også kan måtte installere oppdateringer for å bruke tjenestene, og du samtykker til å installere eventuelle oppdateringer som Polaris gjør tilgjengelige raskt. Eventuelle oppdateringer som gjøres tilgjengelig av Polaris skal anses som en del av den tilknyttede «tjenesten» med hensyn til disse bruksvilkårene. Hvis du ikke installerer en oppdatering som vi gjør tilgjengelig for deg, kan dette føre til feilfunksjon av eller avbrudd i tjenester, dette er Polaris ikke ansvarlig for.

 

(c) Polaris-levert grensesnitt for tredjeparts produkter og tjenester. Over tid, kan Polaris gi deg tilgang til grensesnitt mot tjenester fra én eller flere tredjeparts produkter og tjenester, ved at du bruker våre tjenester («tredjeparts produkter og tjenester»). Du bestemmer selv hvorvidt og med hvilke tredjeparts produkter og tjenester du ønsker å samhandle. Tredjeparts produkter og tjenester gjøres tilgjengelige for deg under separate vilkår og betingelser som leveres av den relevante tredjeparten, og utgjør ikke en del av våre tjenester. Når du velger å koble tredjeparts produkter og tjenester til våre tjenester, kan du vises detaljer om eventuelle foreslåtte dataoverføringer mellom Polaris og tredjeparten som leverer produktet eller tjenesten. Du må aktivere via tjenestene eller en tredjeparts mobilapp, produkt eller tjeneste for å tillate disse overføringene, og forbindelsen mellom tjenestene og tredjeparts produktet eller tjenesten vil ikke være mulig uten din aktivering. Du samtykker til at Polaris kan utveksle informasjon innhentet gjennom tjenestene våre, inkludert dine personopplysninger, for å kunne muliggjøre grensesnittet du har autorisert. Når denne informasjonen deles med det/den spesifikke tredjeparts produktet og tjenesten, styres bruken av tredjepartens vilkår og betingelser og personvernerklæring, og altså ikke av Polaris sin personvernerklæring. Uten å begrense noe av det som står i avsnitt 9 nedenfor, bekrefter du og samtykker til at Polaris ikke gjør noen fremstilling av eller garanterer kvaliteten, tilgjengeligheten eller sikkerheten for eventuelle tredjeparts produkter og tjenester, eller grensesnittet for tilgang til slike tjenester, og at Polaris ikke er ansvarlig for din bruk av eventuelle tredjeparts produkter og tjenester, og ikke påtar seg noe ansvar for eventuell personskade, død, skade på eiendom eller annen skade og tap som oppstår på grunn av eller er tilknyttet din bruk av eventuelle tredjeparts produkter og tjenester. Du må kontakte relevant tredjepart med eventuelle spørsmål om deres tredjeparts produkter og tjenester. Din bruk av eventuelle tredjeparts produkter og tjenester gjøres etter eget valg og på eget ansvar.

 

(d) Innhold og brukerinnlegg.

 

(i) Visse typer materialer kan vises eller utføres i tjenestene våre (inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, artikler, bilder, video, figurer og illustrasjoner) («innhold»). Innhold er alle materialer (inkludert tekst, grafikk, artikler, bilder, video, figurer og illustrasjoner), tilbakemeldinger, kommentarer, spørsmål og annen informasjon som du eller andre brukere gjør tilgjengelig for oss under bruker av eller på andre måter tilknyttet våre tjenester (samlet kalt «brukerinnlegg»), som vi kan bruke til ethvert formål, inkludert for å levere, opprettholde og/eller forbedre tjenestene våre. Noen av dine brukerinnlegg kan være synlige for andre.

 

(ii) Du har eneansvaret for alle brukerinnlegg som du laster opp, legger ut, sender via e-post, overfører, distribuerer eller på annen måte gjør tilgjengelig for oss i forbindelse med våre tjenester. Du bekrefter og garanterer at du: (a) har full rett til å sende inn dine eventuelle brukerinnlegg til oss på den måten som du velger å sende inn slike brukerinnlegg, og til å gi bevilgninger som gis av deg, helt fritt og uten eventuelle motstridende avtaler, motkrav eller tredjeparts interesser, og (b) at du ikke vil legge ut eller på annen måte sende oss brukerinnlegg som (i) bryter enhver lov, vedtekt, forordning eller forskrift eller som er ulovlig på annen måte, (ii) er skadelig, uredelig, villedende, truende, fornærmende, trakasserende, skadevoldende, ærekrenkende, vulgær, obskøn, injurierende eller støtende på andre måter, eller (iii) utgir seg for å være en annen person, inkludert enhver ansatt eller representant for Polaris.

 

(iii) Du gir hermed Polaris en ugjenkallelig, evigvarende, global, gebyrfri, overdragbar, underlisensierbar, overførbar rett og lisens til å bruke, modifisere, overføre, distribuere, basere avledede verk på, reprodusere, vise frem, fremføre og bruke på annen måte til ethvert formål som bestemmes etter vårt eget skjønn (i) alle slike brukerinnlegg, (ii) ditt navn, fotografi, likhet, bilde, stemme og utseende i den grad noe av det foregående er inkludert eller gis i forbindelse med noen av brukerinnleggene dine, og (iii) alle eventuelle patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter i og til hver av de foregående. Hvis du bor i et EU‑land, gis lisensen i dette avsnittet for varigheten av gjeldende immaterielle rettigheter til innholdet, på alle måter og i alle medier, uansett form, om den er kjent eller ukjent, eksisterende eller fremtidig.

 

(iv) Du skal overholde alle merknader om opphavsrett, regler for varemerker, informasjon og begrensninger som finnes i alt eventuelt innhold du får tilgang til gjennom våre tjenester og skal ikke bruke, kopiere, reprodusere, modifisere, oversette, utgi, kringkaste, overføre, distribuere, fremføre, laste opp, vise frem, lisensiere, selge, eller på annen måte utnytte noe innhold eller tredjeparts innlegg eller andre immaterielle rettigheter som ikke eies av deg på noen måte og til noe formål: (i) uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra de respektive eierne, og (ii) på noen måte som utgjør et brudd på tredjeparts rettigheter. Polaris forbeholder seg retten til å fjerne innhold fra våre tjenester når som helst og av hvilken som helst årsak (inkludert, men ikke begrenset til, hvis vi mottar påstander eller beskyldninger fra tredjepart eller myndigheter tilknyttet slikt innhold eller dersom vi er bekymret for at du kan ha brutt setningen som står rett foran denne), eller også helt uten grunn.

 

(e) Visse begrensninger. Verken du eller andre skal gjøre noe av det følgende: (i) lisensiere, underlisensiere, markedsføre, selge, leie ut, lease, overføre, tilordne, distribuere, utgi, legge ut, være vert for eller på annen måte utnytte noen av våre tjenester kommersielt, (ii) modifisere, endre, oversette, skape avledede verk, dekompilere eller dekonstruere noen deler av tjenestene, (iii) få tilgang til eller bruke noen av tjenestene til å bygge lignende eller konkurrerende tjenester eller produkter, (iv) unntatt det som er uttrykkelig angitt her, skal du ikke kopiere, reprodusere, laste ned eller vise frem noen del av tjenestene i enhver form eller på noen måte, (v) laste opp, overføre eller distribuere datavirus, ormer eller annen programvare, kode, fremgangsmåte eller sikkerhetssårbarhet ment å skade eller endre på (eller som kan skade eller endre på) noen av tjenestene våre og/eller behandlingsmiljø der noen av tjenestene brukes eller mottas, (vi) gripe inn i, forstyrre eller få (eller forsøke å få) uautorisert tilgang til noen av våre tjenester eller noen av serverne eller nettverkene som er koblet til noen av tjenestene, eller bryte noen av forskriftene, retningslinjene eller prosedyrene for eller som gjelder for ethvert slikt nettverk, (vii) få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) noen av våre tjenester på andre måter enn gjennom grensesnittet/grensesnittene som tilbys av Polaris, (viii) fjerne, skjule eller endre merknader om eiendomsrettigheter (inkludert merknader om opphavsrett og varemerke) som kan være i eller vises i forbindelse med noen av tjenestene våre, (ix) skaffe seg eller få tilgang til (eller forsøke å skaffe eller få tilgang til) ethvert passord, konto, produkt, enhet, system eller annen sikkerhetsinformasjon fra en annen tjenestebruker eller tredjepart, eller (x) få tilgang til eller bruke noen av tjenestene på en måte som (a) krenker, eller misbruker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til enhver person, (b) bryte gjeldende lover, regler eller forskrifter, (c) sette sikkerheten til kontoen din eller andres konto i fare (inkludert ved å la andre logge på tjenestene som deg), (d) kjøre e-postliste, listserv eller annen form for autosvar eller søppelpost på tjenestene våre, eller (e) bryte eller på annen måte være i strid med noen av bestemmelsene i denne avtalen.

 

(f) Åpen kildekode. Det kan inkluderes visse elementer fra uavhengig tredjeparts kode i våre tjenester som kan underligge enkelte lisenser for åpen kildekode («programvare med åpen kildekode»). Programvaren med åpen kildekode er lisensiert i henhold til lisensbruksvilkårene som medfølger slik programvare med åpen kildekode. Det er ingenting i disse bruksvilkårene som begrenser dine rettigheter under, eller som gir deg rettigheter som overstyrer de vilkår og betingelser som gjelder for en eventuell gjeldende avtale som slik programvare med åpen kildekode distribueres under eller er underlagt.

 

(g) Personvern. Gå gjennom Ride Command-personvernerklæringen, som beskriver hvordan vi bruker informasjonen som Polaris kan innhente fra brukere av våre tjenester.

 

(h) Modifikasjon. Polaris forbeholder seg retten til å når som helst modifisere, suspendere eller avslutte våre tjenester eller enhver del av tjenestene enten med eller uten varsling. Du godtar at Polaris ikke er ansvarlig overfor deg eller eventuelle tredjeparter for eventuelle modifikasjoner, suspensjon eller avslutning av våre tjenester eller enhver del av tjenestene. Når det kreves av loven, gjøres slike modifikasjoner uten å berøre dine rettigheter tilknyttet juridiske garantier i avsnitt 9 av disse bruksvilkårene.

 

(i) Tilgang utenfor visse land. Selv om noen av tjenestene våre kan være tilgjengelig over hele verden, eler våre tjenester ikke tilgjengelig for alle personer eller i alle land. Hvis du velger å ta deg tilgang til våre tjenester fra utenfor et land hvor Polaris støtter tjenestene («målland»), gjør du dette på eget initiativ og er eneansvarlig for samsvar med gjeldende lokale lover i landet ditt. Du forstår og godtar at våre tjenester ikke er utformet for bruk i ikke-målland, og at noen av funksjonene kanskje ikke vil fungere eller være passende for bruk i slike land. Så langt det er tillatt ved lov, aksepterer Polaris intet ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår på grunn av din tilgang til eller bruk av våre tjenester i et ikke-målland. Du er bundet av disse bruksvilkårene uansett hvor du bruker våre tjenester.

 

(j) Eiere og autoriserte brukere fra amerikanske myndigheter. Våre tjenester er en «kommersiell artikkel» som begrepet defineres i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §§227.7202-1 til og med 227.7202-4, som aktuelt, og dersom det gjelder, lisensieres tjenestene til sluttbrukere fra amerikanske myndigheter (i) kun som en «kommersiell artikkel» og (ii) kun med de rettigheter gitt som gjelder for alle andre eiere og autoriserte brukere i følge disse bruksvilkårene. Kontraktøren/produsenten er Polaris Industries Inc., 2100 Hwy 55 Medina, MN 55340, USA.

 

4. Andre bruksvilkår for tjenester

 

(a) Tiltenkt bruk for Polaris-tjenester. Tjenesten er ment brukt for informasjon og tjenester som ikke er kritisk viktige, inkludert overvåking og kontroll av produkter. Vi streber etter at tjenestene våre skal være meget pålitelige og tilgjengelige, men de er allikevel utsatt for sporadiske avbrudd og feil av flere årsaker som ligger utenfor Polaris sin kontroll, inkludert tilgjengeligheten av Wi-Fi eller Bluetooth, strømbrudd, nedetid for nettleverandør, mobilvarsling og leverandører, og vil kanskje ikke være pålitelig eller tilgjengelig 100 % av tiden. Du forstår disse begrensningene og godtar at, så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, er Polaris ikke ansvarlig for eventuelle skader som påstås å ha oppstått på grunn av svikt eller forsinkelse i våre tjenester på grunn av årsaker som ligger utenfor Polaris sin kontroll.

 

(b) Ingen liv- og helserelatert eller kritisk viktig bruk av tjenestene. Du forstår og godtar at ingen av våre tjenester – verken som frittstående tjeneste eller når brukt som grensesnitt til tredjeparts produkter og tjenester – er sertifisert for nødrespons eller kontinuerlig overvåket av Polaris-ansatte. Polaris gir ingen garanti eller fremstilling av at bruken av noen av våre tjenester, verken som frittstående tjeneste eller når brukt med tredjeparts produkter og tjenester, vil påvirke eller øke sikkerhetsnivået. DU FORSTÅR AT INGEN AV VÅRE TJENESTER, VERKEN SOM FRITTSTÅENDE TJENESTE ELLER I GRENSESNITT MED TREDJEPARTS PRODUKTER OG TJENESTER, UTGJØR ET NØDVARSLINGSSYSTEM OVERVÅKET AV TREDJEPART. DU FORSTÅR OGSÅ AT POLARIS IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL SENDE UT REDNINGSTJENESTER TIL DEG ELLER DITT HJEM I EN EVENTUELL NØDSITUASJON. I tillegg er ingen av tjenestene våre utformet, produsert eller ment brukt til å betjene programvare i farlige omgivelser eller til nødtjenester som krever egensikker ytelse, og hvor svikt kan føre til personskader, alvorlig fysisk eller miljøskade, til og med død. POLARIS FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR ALLE SKADER (INKLUDERT DIREKTE, INDIREKTE OG FØLGESKADER) FORBUNDET MED MANGELEN PÅ EN SLIK TJENESTE.

 

(c) Tilgjengelighet av tjenester. Du forstår at våre tjenester, inkludert ekstern tilgang og mobilvarsling, ikke er feilfrie eller 100 % pålitelige og tilgjengelige, og at Polaris ikke er forpliktet til å sikre en viss tilgjengelighet for tjenestene våre. At tjenestene fungere som de skal kan være avhengig av faktorer som ligger utenfor Polaris sin rimelige kontroll, inkludert blant annet, overføringen av data via en Bluetooth-kobling, ditt Wi-Fi-nettverk, aktiverte trådløse enheter (som mobiltelefon eller nettbrett) og bredbåndsnett, som Polaris ikke er ansvarlig for og som kan avbrytes, forsinkes, avvises eller begrenses på annen måte av mange ulike årsaker, inkludert utilstrekkelig dekning, strømbrudd, tjenesteoppsigelse, miljøforhold, forstyrrelser, manglende betaling av påløpte avgifter, utilgjengelige radiofrekvenskanaler, systemkapasitet, oppgraderinger, reparasjoner eller flytting, samt prioritert tilgang for redningsfolk i tilfelle en katastrofe eller nødsituasjon (samlet kalt «tjenesteforstyrrelser»). Du forstår at tjenesteforstyrrelser kan føre til at våre tjenester blir upålitelige eller utilgjengelige så lenge tjenesteforstyrrelsen pågår. Vi verken kan eller vil garantere, og påtar oss heller intet ansvar for, at du vil motta varsling på noe tidspunkt eller i det hele tatt. DU FORSTÅR AT DU IKKE KAN LEGGEDIN LIT TIL VÅRE TJENSTER FOR LIV- OG HELSERELATERT SIKKERHET ELLER ANDRE KRITISK VIKTIGE FORMÅL. Polaris har ingen mulighet for å yte spesifikk informasjon tilknyttet en eventuell pågående situasjon. Du forstår at det er ditt ansvar å vite hvordan du skal forholde deg i en nødsituasjon og så besvare situasjonen på en måte som passer til din spesifikke situasjon.

 

(d) Tjenesteavbrudd – ingen refusjon eller rabatt. Tjenestene kan suspenderes midlertidig og uten varsel av sikkerhetsårsaker, ved systemsvikt, for vedlikehold og reparasjoner, eller under andre omstendigheter. Du forstår at du ikke har rett på refusjon eller rabatt for slike suspenderinger. Polaris tilbyr ingen garanti for brukstiden for våre tjenester.

 

(e) Systemkrav. Tjenestene vil kanskje ikke være tilgjengelige uten: (i) en konto, (ii) en aktivert og støttet trådløs enhet, som en telefon eller et nettbrett (obligatorisk for enkelte tjenestefunksjoner), og/eller (iii) andre systemelementer som kan spesifiseres av Polaris fra tid til annen. Det er ditt ansvar å påse at du har alle obligatoriske systemelementer, og at de er kompatible og riktig konfigurert. Du forstår at våre tjenester kanskje ikke vil fungere som beskrevet dersom krav og kompatibilitet ikke overholdes. Hvis du modifiserer, bytter ut, flytter på eller på annen måte endrer noen av de nødvendige systemelementene, r det din plikt og ditt eneansvar å påse at de er kompatible og riktig konfigurert for å fungere sammen med tjenestene våre.

 

(f) RIDE COMMAND+-funksjoner. Visse produkter kan være utstyrt med én eller flere RIDE COMMAND+®-funksjoner (tidligere kalt RIDE COMMAND connected tjenester) («RIDE COMMAND+-funksjoner»). Slike RIDE COMMAND+-funksjoner kan tilbys gratis i en begrenset tidsperiode med start på kjøpsdatoen for det gjeldende produktet (etter dette vil det påløpe ekstrakostnader). Produktprogramvaren for visse produkter utstyrt med RIDE COMMAND+-funksjoner kan inkludere TSYS MapKit, NavKit og SearchKit («TSYS-produkter»). Bruk av TSYS-produkter, inkludert som del av noen av våre tjenester, er underlagt (og du bekrefter herved at du vil overholde denne) lisensavtalen for sluttbrukere av TSYS-produkter ved vedlegg B.

 

RIDE COMMAND+-funksjoner bruker trådløse kommunikasjonsnettverk og satellittnettverket til det globale posisjonssystemet («GPS») for sin funksjon. Ikke alle RIDE COMMAND+-funksjoner er tilgjengelige overalt, særlig i veldig avsidesliggende eller innelukkede områder, og heller ikke for alle relevante produkter hele tiden. Området du kjører i kan påvirke tilgjengeligheten eller kvaliteten på dine RIDE COMMAND+-funksjoner.

 

Uten å begrense noe av det som står i avsnitt 9 nedenfor, er RIDE COMMAND+-funksjonene kun tilgjengelige på steder hvor Polaris har innleid nettverksleverandør for trådløs tjenestelevering i det området og kun hvis nettverksleverandøren har dekning, nettverkskapasitet, mottakssignal, og teknisk kompatibilitet med RIDE COMMAND+-funksjonene. RIDE COMMAND+-funksjoner som bruker stedsinformasjon om produktet ditt fungerer bare dersom GPS-satellittsignalene er uhindret, tilgjengelig på stedet og kompatible med RIDE COMMAND+-funksjonene. DU FORSTÅR OG GODTAR AT DU IKKE PÅ NOEN MÅTE HAR ET KONTRAKTSMESSIG FORHOLD TIL DEN INNLEIDE NETTLEVERANDØREN ELLER DENNES EVENTUELLE DATTERSELSKAPER ELLER KONTRAKTØRER, OG AT DU IKKE ER EN TREDJEPART I NOEN AVTALE MELLOM POLARIS OG DENNE NETTLEVERANDØREN. DU FRASKRIVER DEG HERVED ALLE MULIGE PÅSTANDER ELLER KRAV OM DETTE.

 

 

(g) Produktinformasjon. Våre tjenester kan gi deg informasjon om våre produkter og/eller deres forbindelse med andre produkter and tjenester («produktinformasjon»). All produktinformasjon leveres som den er og som tilgjengelig. Vi kan ikke garantere at informasjonen er riktig eller oppdatert, til tross for vår rimelige anstrengelser for å vedlikeholde slik informasjon. I tilfeller hvor det er kritisk viktig, er tilgang til produktinformasjon gjennom våre tjenester ikke en erstatning for direkte adgang til informasjonen.

 

(h) Informasjonens pålitelighet. Uten å begrense noe av det som står i avsnitt 4(g), 9 eller 11 i disse bruksvilkårene: (i) alt innhold (inkludert innhold og stiinformasjon samt annen informasjon som er lagt ut, gjort tilgjengelig eller overført via noen av tjenestene våre) er eneansvaret til personen som (eller kontoeieren) slikt innhold stammer fra, og Polaris vil ikke ha ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold, (ii) Polaris kan ikke garantere, og påtar seg ingen forpliktelse til å bekrefte, identiteten til andre brukere som du kan samhandle med i din bruk av tjenestene våre, (iii) vi kan ikke garantere, og påtar oss ingen forpliktelse til å sikre, autentisiteten til brukerinnlegg som brukere eller selgere kan legge ut, (iv) du erkjenner og godtar at alt innhold som du får tilgang til eller bruker via tjenestene våre er tilgjengelig på egen risiko, og du vil ha eneansvar for alle skader og tap for enhver part som følge av dette, og (v) vi kan ikke kontrollere og har ingen plikt til å iverksette tiltak rundt hvordan du tolker og/eller bruker noe innhold eller hvilke handlinger du tar som et resultat av å ha sett innholdet, og du fritar oss herved fra alt ansvar som oppstår basert på eller knyttet til innhold du finner (eller forsøker å finne) eller bruker via noen av tjenestene våre.

 

(i) Samsvar med lover om handelskontroll. Produktene og tjenestene er underlagt amerikansk og annen gjeldende eksportkontroll og sanksjoner, forordninger og krav (samlet kalt «lover om handelskontroll»). Ved å bruke eller ta deg tilgang til produktene eller tjenestene, bekrefter og garanterer du at du (i) vil overholde alle gjeldende lover om handelskontroll i dine aktiviteter tilknyttet produktene og tjenestene, (ii) ikke befinner deg i et land eller territorium som er underlagt omfattende økonomiske sanksjoner (aktuelt inkludert, uten begrensning Cuba, Iran, Nord-Korea, Syria, Krimea-regionen, og de såkalte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk) (samlet kalt «sanksjonerte territorier»), (iii) ikke er et individ eller enhet som står oppført på amerikanske eller andre myndigheters lister over begrensede parter (inkludert, uten begrensning Entity List, Denied Persons List, Unverified List og Specially Designated Nationals and Blocked Persons List [enhetslisten, listen over nektede personer, listen over uverifiserte personer og listen over spesialutpekte statsborgere og blokkerte personer]), eller eies, kontrolleres av eller fungerer på vegne av slike opplistede parter (samlet kalt «begrensede parter»), og (iv) vil ikke eksportere, gjeneksportere eller overføre, verken direkte eller indirekte, produkter og tjenester, eller noen del av disse, direkte eller indirekte til eller for bruk eller tilgang av sanksjonerte territorier, begrensede parter, eller på andre måter som går mot loven om handelskontroll.

 

(j) Sikkerhet. Det er ditt ansvar å overholde alle sikkerhetstiltak som er påkrevd av gjeldende lover eller forskrifter mens du får tilgang til eller bruker våre tjenester. Din tilgang til og bruk av tjenestene våre gjøres på eget ansvar, og du skal kun bruke våre tjenester når dette kan gjøres på en trygg måte.


(k) Standarder for og bruk av smartenheter. Tjenestene våre kan bruke ulike åpne eller vanlig tilgjengelige standarder eller måter å kommunisere og samarbeide med smarte eller tilkoblede enheter, som også brukes på en lignende måte av andre systemer eller tjenester som ikke produseres av Polaris, inkludert Wi-Fi, Bluetooth og IP-enheter. SMARTE- TILKOBLEDE ELLER ANDRE ENHETER OG TILKNYTTEDE TJENESTER («SMARTENHETER») SOM IKKE ER ANGITT AV POLARIS SOM KOMPATIBLE MED TJENESTENE, VIL KANSKJE IKKE FUNGERE MED TJENESTENE, ELLER KAN HA BEGRENSET FUNKSJON, OGSÅ DERSOM DE ER DESIGNET, SPESIFISERT ELLER MARKEDSFØRT SOM Å BRUKE DE SAMME ELLER LIGNENDE STANDARDER ELLER KOMMUNIKASJONSMÅTER. DU SAMTYKKER TIL Å KUN BENYTTE SMARTENHETER SOM ER ANGITT AV POLARIS SOM KOMPATIBLE MED TJENESTENE VÅRE. DESSUTEN FORSTÅR DU AT POLARIS IKKE ER ANSVARLIG FOR, OG DU GODTAR HERVED Å HOLDE POLARIS SKADESLØSE FRA ALT EVENTUELT ANSVAR OG ALLE SKADER, PERSONSKADER ELLER DØDSFALL SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV, TILKNYTTET TIL ELLER FORÅRSAKET AV DINE FORSØK PÅ Å KOBLE TIL, ELLER DIN TILKOBLING OG BRUK AV SMARTENHETER SOM IKKE ER SERTIFISERT SOM KOMPATIBLE MED TJENESTENE AV POLARIS.

 

5. Begrensninger av Polaris-tjenester på grunn av tredjepart

 

(a) Generelt. Våre tjenester har tredjeparts produkter og tjenester som grunnlag eller samhandler med slike. Disse tredjeparts produkter og tjenester ligger utenfor Polaris sin kontroll, men hvordan de kjører kan påvirke eller påvirkes av bruken og påliteligheten til våre tjenester. Du bekrefter og samtykker til at: (i) bruke og tilgjengeligheten av våre tjenester avhenger av tredjeparts produktleverandører og tjenesteleverandører, (ii) disse tredjeparts produktene og tjenestene vil kanskje ikke kjøre helt pålitelig 100 % av driftstiden, og de kan påvirke hvordan tjenestene fungerer, og (iii) Polaris er ikke ansvarlig for skader og tap på grunn av bruken av slike tredjeparts produkter og tjenester.


(b) Tredjeparts tjenesteleverandører brukt av Polaris. Du forstår at Polaris bruker tredjeparts tjenesteleverandører til å muliggjøre visse aspekter av våre tjenester – for eksempel datalagring, synkronisering, and mobilvarsling gjennom ditt mobile operativsystem og nettleverandør. SÅ LANGT SOM DET ER TILLATT VED LOV, GODTAR DU Å HOLDE TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER SKADESLØS MED HENSYN TIL ANSVAR, SKADER ELLER TAP AV NOE SLAG, INKLUDERT PERSONSSKADER ELLER DØD SOM FØLGE AV DIN BRUK AV TJENESTENE.


(c) Utstyr, ISP og nettleverandør. Du forstår at tilgjengelighet av noen av våre tjenester avhenger av (i) din datamaskin, mobilenhet, Bluetooth-kobling og annet relatert utstyret («utstyret»), (ii) din nettleverandør («ISP»), og (iii) din mobilnettleverandør («nettleverandør»). Du forstår at du har eneansvaret for alle avgifter pålagt av din ISP-leverandør eller nettleverandør for bruken av tjenestene. Du forstår også at du er ansvarlig for samsvar med alle gjeldende avtaler, bruksvilkår og andre retningslinjer fra din ISP og nettleverandør.


(d) App-butikker. Du forstår at disse bruksvilkårene gjelder mellom deg og Polaris, og ikke mellom deg og Google LLC («Google») eller Apple Inc. («Apple»). Google og Apple er ikek parter i disse bruksvilkårene, og både Google og Apple har kanskje sine egne vilkår og betingelser som du må godta før du kan laste ned en eller flere av mobilappene fra Google eller Apple, eller bruke noen av deres produkter, tjenester, plattformer, innhold eller programvare, inkludert Google Play Store eller Apple App Store (hver en «app-butikk»). Du forstår og samtykker til at din lisens til å bruke én eller flere av mobilappene er forbeholdt at du overholder alle app-butikkens vilkår og betingelser, inkludert alle gjeldende bruksvilkår og personvernerklæringer for Google og Apple. Disse ytterligere bruksvilkårene skal ikke anses å begrense noen andre bestemmelser i disse bruksvilkårene og skal ikke forstås som at de påvirker betydningen av andre bestemmelser i disse bruksvilkårene.

 

Hvis du bruker én eller flere mobilapper på en mobilenhet som kjører iOS, både forstår og samtykker du til at: (i) det er Polaris, og ikke Apple, er eneansvarlig for mobilappene og deres innhold, (ii) Apple har intet ansvar for vedlikehold eller støtte med hensyn til mobilappene, (iii) det er Polaris, og ikke Apple, som er ansvarlig for alle eventuelle krav du har som oppstår på grunn av din bruk av eller på annen måte tilknyttet disse mobilappene, inkludert (a) krav om produktansvar, (b) eventuelle krav om at en eller flere av mobilappene ikke overholder gjeldende lovmessige eller forskriftsmessige krav, (c) eventuelle krav som oppstår under lover om forbrukerbeskyttelse, personvern eller lignende lover, og (d) eventuelle påstander om at en eller flere av mobilappene, eller at du har eller bruker en eller flere av mobilappene, krenker immaterielle rettigheter eller opphavsretten til en tredjepart (hver av påstandene beskrevet i (a) til og med (d), en «mobilapp-påstand»); (iv) Polaris forbeholder seg retten til å undersøke, forsvare, avgjøre og frafalle (og Apple vil ikke ha noe ansvar for undersøkelsen, forsvaret, avgjørelsen eller frafallelsen av) noen mobilapp-påstander, og (v) Apple og deres datterselskaper er tredjepartsbegunstigede av disse bruksvilkårene, og etter ditt samtykke til disse bruksvilkårene vil Apple ha rett til (og vil anses som å ha godtatt den retten) til å utøve disse bruksvilkårene mot deg som en tredjepartsbegunstiget.

 

Hvis du lastet ned én eller flere mobilapper fra Google Play eller en etterfølgende markedsplass for mobilapper, forstår du at Google ikke har noe ansvar for å levere eller utføre støtte og vedlikehold av appen eller eventuelle klager på appen.

 

(e) Tredjeparts nettstedskoblinger og henvisninger. Tjenestene kan inneholde koblinger til andre nettsteder som drives av tredjeparter («tredjeparts nettsteder») og henvisninger til tredjeparts leverandører («henviste leverandører»). Slike tredjeparts nettsteder og henviste leverandører er ikke underlagt vårt kontroll. Polaris stiller disse koblingene og henvisningene til rådighet kun som en bekvemmelighet og for informasjonsformål, og verken går gjennom, godkjenner, overvåker, påtegner, garanterer eller gjør noen representasjoner med hensyn til slike tredjeparts nettsteder eller henviste leverandører. Din bruk av slike tredjeparts nettsteder gjøres på eget ansvar.

 

(f) Brukeratferd. Polaris is not ansvarlig for brukeratferd eller personskader, dødsfall, skade på eiendom, eller andre skader eller tap som oppstår på grunn av eller tilknyttet deres bruk av våre tjenester.

 

(g) Ansvarsfraskrivelse med hensyn til tredjeparter. Polaris er ikke ansvarlig for tredjeparter eller deres produkter og tjenester, inkludert, uten begrensning, app-butikker, tredjeparts produkter og tjenester, tredjeparts nettsteder, henviste leverandører, utstyr, ISP-er og nettleverandører. Polaris frasier seg herved, og du fraskriver og frigjør Polaris, deres lisensgivere og leverandører fra alle fortidige, nåtidige og fremtidige krav, påstander, ansvar og skader, både kjente og ukjente, som oppstår på grunn av eller tilknyttet din samhandling med slike tredjeparter samt deres produkter og tjenester.

 

7. Eierskap og immaterielle rettigheter

 

(a) Polaris sin eiendom. Du forstår at all immateriell eiendom og proprietære rettigheter, inkludert, uten begrensning, opphavsrett, patenter, varemerker, kildekode og handelshemmeligheter i og for tjenestene, eies av Polaris, våre datterselskaper eller lisensgivere. Din besittelse, tilgang til, nedlasting, montering eller bruk av våre tjenester overfører ingen rett, eierskap eller interesse i noen slik immateriell eiendom eller proprietær rett til deg eller en tredjepart. Polaris, deres tilknyttede selskaper, lisensgivere og leverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke gis i disse bruksvilkårene. Med unntak av eventuelle brukerinnlegg, forbeholder Polaris seg fullt og komplett eierskap til alt innhold, inkludert all programvare og alle data som ledsager slikt innhold.

 

(b) Påstander om krenkelse av opphavsrett. Polaris respekterer andres immaterielle eiendom, og vi krever at brukerne av tjenesten våre også gjør dette. Hvis du mener at noe innhold, inkludert brukerinnlegg, som gjøres tilgjengelige eller er som du ellers kan få tilgang til via våre tjenester krenker opphavsretten, ber vi deg sende inn et varsel om påstått brudd på opphavsretten til Polaris sin opphavsrettsansvarlig i henhold til vår merknader om og fremgangsmåte for å fremsette påstand om brudd på opphavsretten.

 

8. Skadesløsholdelse for tredjeparts handlinger

 

SÅ LANGT DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, SAMTYKKER DU TIL Å HOLDE SKADESLØS, FORSVARE OG FRIGJØRE POLARIS, DERES LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER, SAMT DERES ANSATTE, LEDERE, DIREKTØRER OG REPRESENTANTER (SAMLET KALT «POLARISPARTER») FRA OG MOT: (I) ALLE PÅSTANDER, HANDLINGER, SØKSMÅL OG ANDRE JURIDISKE TILTAK SATT FREM AV ENHVER TREDJEPART MOT NOEN AV POLARISPARTENE BASERT PÅ ELLER I FORBINDELSE MED (A) DIN OG DINE AUTORISERTE BRUKERES BRUK ELLER MISBRUK AV VÅRE TJENESTER, (B) DITT OG DINE AUTORISERTE BRUKERES BRUDD PÅ DISSE BRUKSVILKÅRENE, (C) EVENTUELLE BRUKERINNLEGG (INKLUDERT TILBAKEMELDINGER) DU LEGGER INN ELLER SENDER OSS, ELLER (D) DITT ELLER DINE AUTORISERTE BRUKERES BRUDD PÅ EVENTUELLE LOVER ELLER RETTIGHETER SOM TILHØRER EN TREDJEPART (SAMLET KALT «TREDJEPARTSHANDLINGER»), OG (II) ALLE EVENTUELLE TILKNYTTEDE TAP, SKADER, FORLIK OG DOM (INKLUDERT BETALING AV POLARISPARTENES ADVOKATSALÆR OG ANDRE KOSTNADER) SOM PÅFØRES POLARISPARTENE, SOM VURDERT ELLER FUNNET MOT POLARISPARTENE, ELLER SOM OPPSTÅR FOR NOEN AV POLARISPARTENE TILKNYTTET ELLER PÅ GRUNN AV ENHVER SLIK TREDJEPARTSHANDLING («TREDJEPARTSTILKNYTTEDE TAP»).


DU FORSTÅR OG GODTAR AT DIN FORPLIKTELSE TIL SLIK SKADESLØSHOLDELSE AV POLARISPARTENE GJELDER OGSÅ DERSOM TREDJEPARTSHANDLINGEN OG/ELLER DE TREDJEPARTSTILKNYTTEDE TAPENE OPPSTÅR PÅ GRUNN AV FORSØMMELSE AV NOE SLAG ELLER GRAD, BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER GARANTI, OBJEKTIVT ANSVAR, MANGLENDE SAMSVAR MED GJELDENDE LOV, ELLER ANDRE FEIL ELLER URETTMESSIGHETER FOR NOEN AV POLARISPARTENE. INGENTING HER SKAL IMIDLERTID FORSTÅS SLIK AT DET KREVER EN SKADESLØSHOLDELSE SOM KAN GJØRE DENNE KLAUSULEN, VERKEN HELE ELLER DELER AV DEN, UGYLDIG OG/ELLER AT DEN IKKE KAN HÅNDHEVES UNDER GJELDENDE LOV. DIN FORPLIKTELSE TIL SLIK SKADESLØSHOLDELSE SKAL HELLER IKKE GJELDE FOR UREDELIG OPPFØRSEL FRA POLARISPARTENE SOM UTFØRES MED VILJE, TILSIKTET ELLER PÅ GRUNN AV UFORSIKTIGHET, HELLER IKKE FOR GROV UAKTSOMHET I JURISDIKSJONER SOM IKKE TILLATER SKADESLØSHOLDELSE FOR GROV UAKTSOMHET. «TREDJEPART» ER HER DEFINERT SOM AT DET OMFATTER, BLANT ANNET, EN AUTORISERT BRUKER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, EN EKTEFELLE, PARTNER, ET FAMILIEMEDLEM, EN GJEST, NABO, LEIETAKER, ANSATT ELLER ET FORSIKRINGSSELSKAP. Polaris forbeholder seg retten til å overta forsvaret av og kontroll over alle eventuelle saker hvor du er forpliktet til å holde Polaris skadesløs, og du forstår at du skal samarbeide med vårt forsvar i slike saker. Du godtar at du ikke vil inngå forlik for noen slike påstander uten skriftlig samtykke fra Polaris. Polaris vil bruke rimelige tiltak for å varsle deg om slik eventuell påstand, handling eller behandling når de blir gjort oppmerksom på den.

 

9. Ansvarsfraskrivelse

 

(a) SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV KAN VI IKKE GARANTERE AT DU VIL HA UAVBRUTTE TJENESTER ELLER TILKOBLING TIL SLIKE TJENESTER. VÅRE TJENESTER LEVERES «SOM DE ER» MED ALLE EVENTUELLE FEIL, OG «SOM TILGJENGELIG», OG POLARIS, DERES LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG (OG DU FRASIER DEG) ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AV NOE SLAG, ENTEN DER ER UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT ELLER FASTSATT I LOVEN, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR SPESIFIKK BRUK, NØYAKTIGHET OG IKKE-KRENKELSE AV RETTIGHETER.


(b) UTEN Å BEGRENSE NOE AV DET FORUTGÅENDE HER I AVSNITT 9, GIR POLARIS, DERES LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER IKKE NOEN GARANTI OM AT EN EVENTUELL DEFEKT VIL UTBEDRES ELLER AT NOEN AV VÅRE TJENESTER: (I) VIL OVERHOLDE DINE KRAV, (II) VIL VÆRE KOMPATIBLE MED DIN DATAMASKIN ELLER MOBILENHET, (III) VIL VÆRE TILGJENGELIG PÅ UAVBRUTT, RASKT, SIKKERT ELLER FEILFRITT GRUNNLAG, ELLER (IV) VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, ENTEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRA POLARIS ELLER GJENNOM VÅRE TJENESTER SKAL UTGJØRE NOEN FORM FOR GARANTI.


(c) UTEN Å BEGRENSE NOE AV DET FORUTGÅENDE HER I AVSNITT 9, GIR POLARIS INGEN GARANTI, GODKJENNELSE ELLER PÅTAR SEG NOE ANSVAR FOR PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM MARKEDSFØRES ELLER TILBYS AV EN TREDJEPART VIA ELLER I TILKNYTNING TIL NOEN AV TJENESTENE (INKLUDERT NOEN AV TREDJEPARTS PRODUKTER OG TJENESTER) ELLER PÅ NOE TREDJEPARTS NETTSTED, OG POLARIS VIL IKKE VÆRE DEL AV ELLER PÅ NOEN MÅTE OVERVÅKE ENHVER TRANSAKSJON MELLOM DEG OG SLIKE TREDJEPARTS LEVERANDØRER.


(d) UTEN Å BEGRENSE NOE AV DET FORUTGÅENDE HER I AVSNITT 9, GJØR POLARIS INGEN REPRESENTASJONER MED HENSYN TIL BRUKERINNLEGG SOM FINNES PÅ ELLER FÅS TILGANG TIL VIA ENHVER AV VÅRE TJENESTER, OG POLARIS VIL IKKE VÆRE ØKONOMISK ELLER PÅ ANNEN MÅTE ANSVARLIG FOR NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN, TILGJENGELIGHETEN, OVERHOLDELSE AV OPPHAVSRETT, LOVLIGHETEN ELLER FORSVARET AV ETHVERT BRUKERINNLEGG SOM FINNES I ELLER FÅS TILGANG TIL VIA NOEN AV TJENESTENE. POLARIS GIR INGEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI MED HENSYN TIL FORSLAG ELLER ANBEFALINGER AV TJENESTER ELLER PRODUKTER SOM TILBYS ELLER SELGES GJENNOM VÅRE TJENESTER.


(e) NÅR DU INSTALLERER, SETTER OPP, TAR DEG TILGANG TIL ELLER BRUKER TJENESTENE, KAN DU GIS MULIGHETEN TIL Å ENDRE STANDARDINNSTILLINGENE ELLER VELGE SPESIFIKKE INNSTILLINGER FOR SLIKE TJENESTER. VALGENE DU GJØR KAN FØRE TIL AT PRODUKTENE OG TJENSTENE DINE FUNGERER PÅ MÅTER SOM IKKE ANBEFALES ELLER ER UTILSIKTET, SAMT PÅ EVENTUELLE TILKOBLET UTSTYR ELLER SYSTEM. DU PÅTAR DEG ALT ANSVAR FOR ALLE EVENTUELLE SKADER OG TAP SOM FORÅRSAKES AV, OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER ER TILKNYTTET NOEN AV DISSE VALGENE ELLER ENDRINGENE DU HAR GJORT PÅ SLIKE INNSTILLINGER.


(f) Avsnitt 9 skal gjelde så langt som er tillatt av gjeldende lov. Ingenting i disse bruksvilkårene forsøker å utelukke eller begrense dine rettigheter under lokale forbrukerlover på en måte som er forbudt i henhold til slik lov. Hvis du bor i Frankrike, og så langt det er påkrevd av gjeldende lov, kan du dra fordel av den juridiske samsvarsgarantien og den juridiske garantien mot skjulte defekter i henhold til gjeldende lov, som oppgitt i vedlegg A.

 

10. Forsikring og fraskrivelse av subrogasjon

 

Våre tjenester gir ingen forsikring for ikke ditt produkt eller på annen måte. Du bør beskytte deg mot eventuell fare for tap med passende forsikringsdekning, og det er du som er ansvarlig for å innhente all slik forsikringsdekning, inkludert, uten begrensning, for eiendom eller medisinske tap som du tenker er nødvendig. SÅ LANGT DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV OG DE(N) GJELDENDE RETNINGSLINJEN(E) DU KJØPER OG OPPRETTHOLDER, FRIGJØR DU POLARIS, DERES LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER FRA ALT ANSVAR NÅR DET GJELDER TAP, HENDELSER ELLER FORHOLD SOM DEKKES AV FORSIKRINGEN DIN.

11. Ansvarsbegrensning

 

SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL IKKE POLARIS ELLER NOEN AV DERES DIREKTØRER, ANSATTE ELLER REPRESENTANTER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TILFELDIGE, INDIREKTE, STRAFFENDE, EKSEMPELVISE, FØLGESKADER ELLER ANDRE LIGNENDE SKADER (INKLUDERT SKADER FOR TAP AV PROFITT, AVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER ANDRE ØKONOMISKE SKADER) I SAMMENHENG MED ENHVER PÅSTAND, TAP, SKADE, HANDLING, SØKSMÅL ELLER ANDRE SAKER SOM OPPSTÅR FRA ELLER TILKNYTTET DISSE BRUKSVILKÅRENE ELLER TJENESTENE, OGSÅ SELV OM VI HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ENTEN HANDLINGEN ER BASERT PÅ EN KONTRAKT, TORT (INKLUDERT FORSØMMELSE), KRENKELSE AV IMMATERIELL EIENDOMSRETT ELLER ANNET.

 

FOR HVER ENKELT HENDELSE SKAL POLARIS HA ET MAKSIMALT SAMLET ANSVAR SOM OPPSTÅR FRA ELLER TILKNYTTET DISSE BRUKSVILKÅRENE ELLER TJENESTENE SOM ER BEGRENSET TIL DET SOM ER STØRST AV DE TOTALE BETALTE KOSTNADENE DU HAR BETALT TIL POLARIS ELLER ETT HUNDRE (USD 100,00) AMERIKANSKE DOLLAR. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EN BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE FOR TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN ANGITT OVENFOR VIL KANSKJE IKKE GJELDE FOR DEG.

 

12. Avgifter og betaling

 

Visse tjenester kan leveres mot en avgift. Du vil betale alle gjeldende avgifter for slike tjenester som velges av deg i henhold til (og du skal også overholde på alle måter) bruksvilkårene som gjelder for ditt kjøp av slike tjenester.

13. Gjeldende lov

 

Disse bruksvilkårene skal styres av og fortolkes i henhold til lovene i staten Minnesota i USA, uten hensyn til prinsippene om lovkonflikter. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer skal ikke gjelde for disse bruksvilkårene.

14. Tvisteløsning

 

(a) Voldgift. Unntatt som angitt i avsnitt 14(d) under, skal alle tvister, kontroverser og krav som oppstår fra eller tilknyttet disse bruksvilkårene eller din bruk av tjenestene være underlagt voldgift utført av den American Arbitration Association (amerikanske voldgiftsforbundet – «AAA») i samsvar med bestemmelsene for deres kommersielle meglingsregler og eventuelle tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte tvister, med utelukkelse av alle eventuelle regler eller prosedyrer som gjelder for eller tillater gruppesøksmål. AAA-reglene er tilgjengelige på www.adr.org. Meglingen skal utføres i Hennepin fylke i Minnesota i USA av en uavhengig voldgiftsdommer som du og Polaris blir enige om. Hvis du og Polaris ikke kan bli enige om en voldgiftsdommer, godtar du at AAA skal utnevne en voldgiftsdommer i henhold til sine egne regler. Hvis plasseringen er ubeleilig for deg, må du gi oss beskjed om dette, så vil vi arbeide sammen med deg for å finne et beleilig sted for begge parter eller gjennomføre fjernhøringer. Eventuelle uenigheter rundt plasseringen eller formatet for voldgiftshøringene vil avgjøres av voldgiftsdommeren. Voldgiftsdommeren, og altså ingen domstol eller annet organ, skal ha eksklusiv autoritet til å løse alle tvister som oppstår fra eller tilknyttet disse bruksvilkårene, inkludert, uten begrensning, alle påstander rundt håndhevelse, tolkning, ytelse eller brudd. Voldgiftsdommeren skal kunne gi alle lettelser som ville være tilgjengelige i en domstol, så sant voldgiftsdommeren ikke har rett til å gi skadeerstatning, lettelser eller annet som er i konflikt med sidde bruksvilkårene. Voldgiftsdommerens avgjørelse skal være bindende for begge parter og kan legges inn som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Denne bestemmelsen om tvisteløsning vil styres av den amerikanske Federal Arbitration Act (føderal voldsgiftlov). Partene forstår at, i enkelte tilfeller, kan kostnadene ved megling overskride kostnadene i en rettstvist og at oppdagelsesretten kan være mer begrenset ved megling enn i rettsalen. EU-kommisjonen leverer en nettbasert tvisteløsning for europeiske forbrukere, denne finner du her: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Basert på lokale lover, som for eksempel hvis du bor i Frankrike, kan du ha rett på alternative tvisteløsninger, inkludert forbrukermegling. Polaris verken tilbyr eller er villige til å tilby noen alternativ tvisteløsning i en voldgiftshøring per blant annet Deutsches Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (tyske lov om voldgiftsløsning).

 

(b) Fraskrivelse av gruppesøksmål. PARTENE SAMTYKKER TIL AT ALL EVENTUELL VOLDGIFT SKAL UTFØRES KUN PÅ DERES INDIVIDUELLE VEGNE, OG IKKE SOM ET GRUPPESØKSMÅL ELLER ANNEN REPRESENTATIV GJENNOMFØRING. DERSOM EN DOMSTOL ELLER VOLDGIFTSDOMMER FASTSLÅR AT FRASKRIVELSEN AV GRUPPESØKSMÅL SOM FINNES I AVSNITT 14(B) ER UGYLDIG ELLER IKKE KAN HÅNDHEVES AV NOEN ÅRSAK, ELLER AT SLIK VOLDGIFT KAN FORTSETTE SOM GRUPPE, SKAL VOLDGIFTBESTEMMELSEN ANGITT OVER ANSES SOM UGYLDIG OG PARTENE SKAL ANSES Å IKKE HA INNGÅTT AVTALE OM Å MEGLE TVISTER.

 

(c) Tidsbegrensning. DU GODTAR AT ALLE EVENTUELLE KRAV DU MÅTTE HA SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER TILKNYTTET DISSE BRUKSVILKÅRENE ELLER DIN BRUK AV NOEN AV VÅRE TJENESTER MÅ INNLEVERES INNEN ETT (1) ÅR ETTER HENDELSENE SOM FØRTE TIL KRAVET. ELLERS VIL SLIKE KRAV VÆRE UTELUKKET DER HVOR DETTE ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

 

(d) Immateriell eiendomsrett, rettferdig lettelse. Til tross for det foregående, kan enhver uenighet eller ethvert krav som oppstår fra eller knyttet til eierskap, krenkelse, gyldighet eller bruk av noen av våre immaterielle rettigheter eller proprietære rettigheter, sendes til statlig(e) eller føderal(e) domstol(er) i Hennepin fylke i Minnesota i USA, og skal ikke løses med voldgift. Du fraskriver deg herved alle innvendinger om jurisdiksjon eller plassering av slik domstol. I tillegg (i) bekrefter du at tjenestene inneholder verdifulle forretningshemmeligheter og proprietær informasjon som tilhører Polaris, at eventuelle faktiske eller fremsatte brudd på avsnitt 3(e) ovenfor vil utgjøre en umiddelbar, uopprettelig skade for Polaris hvor økonomisk erstatning vil være et utilstrekkelig rettsmiddel, og at påbud er et passende rettsmiddel for slikt brudd, og (ii) vi kan, uten å gi avkall på rettigheter eller rettsmidler i henhold til denne avtalen, søke om midlertidig eller foreløpig rettshjelp som er nødvendig for å beskytte noen av våre immaterielle rettigheter eller proprietære rettigheter fra enhver domstol som har jurisdiksjon.

15. Endringer i bruksvilkårene, atskillelighet

 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på disse bruksvilkårene. Alle eventuelle endringer vi gjør på disse bruksvilkårene vil gjelde så snart varsling gjøres, som vi kan utføre via alle mulige midler, inkludert, uten begrensning, å legge det ut på våre nettsteder eller i våre mobilapper. Din bruk av tjenestene og produktprogramvaren etter at slik varsling er utført, vil anses som din aksept av disse endringene.

 

Hvis noen av disse bruksvilkårene finnes å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves av andre årsaker, vil den bestemmelsen atskilles fra disse bruksvilkårene, og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevingskraften til de gjenværende bestemmelsene.

16. Overdragelse

 

Disse bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Polaris om de emner disse angår, og erstatter alle eventuelle tidligere eller midlertidige skriftlige eller muntlige avtaler mellom deg og Polaris. Disse bruksvilkårene kan ikke overdras, overføres eller underlisensieres av deg uten skriftlig samtykke fra Polaris. Disse bruksvilkårene kan overdras av Polaris, som en del av loven eller ellers, uten samtykke eller godkjenning fra deg eller noen annen person, bedrift eller entitet. Disse bruksvilkårene skal ikke forstås som et samarbeid, fellesforetak eller annet slikt arrangement, med mindre partene uttrykkelig og eksplisitt inngår en avtale om dette. Når det kreves i henhold til gjeldende lov, vil Polaris ta de nødvendige skritt for å overdra eller overføre disse bruksvilkårene til en annen entitet.

17. Generelt

 

Manglende eller forsinket håndhevelse av enhver bestemmelse i disse bruksvilkårene utgjør ikke en fraskrivelse av noen rettigheter under noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene. En fraskrivelse av enhver bestemmelse i disse bruksvilkårene skal kun gjelde dersom den er skriftlig og underskrevet av parten som fraskriver seg bestemmelsen. Ingen fraskrivelse fra noen part om eventuelt brudd eller mislighold herunder skal anses som en fraskrivelse av noe forutgående eller fremtidig brudd eller mislighold. Enhver topptekst, bildetekst eller avsnittsoverskrift i disse bruksvilkårene brukes kun som en bekvemmelighet, og verken definerer eller forklarer noe avsnitt eller bestemmelsene i slike. I disse bruksvilkårene betyr ordet «inkludert» og andre ord med samme betydning «inkludert, uten begrensning». Hver og en av vedtektene, bruksvilkårene, bestemmelsene og avtalene som omfattes her vil være bindende for og til fordel for partene i dette og, i den grad det er uttrykkelig tillatt i disse bruksvilkårene, deres respektive arvinger, juridiske representanter, etterfølgere og overdragere. Selv om flere oversettelser av disse bruksvilkårene kan være tilgjengelige for deg, er det versjonen i språket der du bor som skal styre, dersom det oppstår konflikt mellom de originale bruksvilkårene og oversettelsen.

Vedlegg A

Tilleggsgarantier for personer som bor i Frankrike

For formålet til den juridisk ansvarsfraskrivelsen nedenfor, skal «forbruker» bety «deg», «profesjonell» skal bety «Polaris» og «X» skal bety «kontraktsperioden(e) for levering av digitalt innhold eller tjenester som tilbys av Polaris som angitt i de gjeldende bruksvilkårene på våre nettsteder og/eller mobilapper».

 

1) For én enkelt tjenestelevering

 

Forbrukeren har en tidsperiode på to år fra dato for levering av digitalt innhold eller digital tjeneste til å innhente en innføring av juridisk samsvarsgaranti i tilfelle mangel på samsvar. I en periode på ett år fra leveringsdatoen, må forbrukeren kun fremlegge eksistensen av slik samsvarsmangel og ikke datoen når den oppsto.
Den juridiske samsvarsgarantien innebærer plikt til å tilgjengeliggjøre alle oppdateringer som er nødvendige for å opprettholde samsvaret til det digitale innholdet eller den digitale tjenesten.
Den juridiske samsvarsgarantien gir forbrukeren rett til at digitalt innhold eller digital tjeneste bringes i samsvar uten unødig opphold etter forespørsel om dette, uten kostnad og uten større ulemper.
Forbrukeren kan få en prisreduksjon ved å beholde det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, eller avtalen kan sies opp ved å be om full refusjon og frasi seg all bruk av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, dersom:

1. selgeren nekter å bringe digitalt innhold eller digital tjeneste i samsvar,
2. det tar urimelig lang tid for det digitale innholdet eller den digitale tjenesten å bringes i samsvar,
3. det digitale innholdet eller den digitale tjenesten kan ikke bringes i samsvar uten kostnader for forbrukeren,
4. samsvar til digitalt innhold eller digital tjeneste fører til betydelig ulempe for forbrukeren,
5. digitalt innhold eller digital tjeneste er fortsatt ikke brakt i samsvar til tross for selgerens forsøk på dette.
Forbrukeren har også rett til en prisreduksjon eller heving av kontrakten der hvor mangel på samsvar er så alvorlig at det rettferdiggjør en umiddelbar prisreduksjon eller heving av kontrakten. I slike tilfeller trenger forbrukeren ikke å be om at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten bringes i samsvar først.
I tilfeller hvor manglene på samsvar er av mindre betydning, har forbrukeren kun rett på heving av kontrakten dersom kontrakten ikke fastsetter betaling av en pris.
Enhver periode med utilgjengelighet for digitalt innhold eller digital tjeneste for å gjenopprette samsvaret, suspenderer garantien som fortsatt løper frem til digitalt innhold eller digital tjeneste leveres og samsvarer igjen.
Rettene nevnt ovenfor er basert på punktene L. 224-25-1 til L. 224-25-31 i den franske forbrukerloven.
En selger som med vilje hindrer gjennomføringen av den juridiske samsvarsgarantien, kan straffes med en sivil bot på inntil EUR 300 000, som kan økes til 10 % av selgerens gjennomsnittlige årlige omsetning (punkt L. 242-18-1 i den franske forbrukerloven).
Forbrukeren drar også fordel av den juridiske garantien om skjulte defekter ved anvendelse av punkt 1641 til 1649 i fransk sivillov, i en periode på to år fra defekten oppdages. Denne garantien gir rett til en prisreduksjon hvis digitalt innhold eller digital tjeneste beholdes, eller til en full refusjon dersom forbrukeren frasier seg all bruk av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten.

 

2) For kontinuerlig tjenestelevering over a tidsperiode

 

Forbrukeren har rett til innføring av den juridiske samsvarsgarantien i tilfelle det oppstår manglendesamsvar under en periode på X fra leveringen av digitalt innhold eller digital tjeneste. I denne tidsperioden, må forbrukeren kun fremlegge eksistensen av slik samsvarsmangel og ikke datoen når den oppsto. Den juridiske samsvarsgarantien innebærer plikt til å tilgjengeliggjøre alle oppdateringer som er nødvendige for å opprettholde samsvaret til det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i løpet av X.
Den juridiske samsvarsgarantien gir forbrukeren rett til at digitalt innhold eller digital tjeneste bringes i samsvar uten unødig opphold etter forespørsel om dette, uten kostnad og uten større ulemper.
Forbrukeren kan få en prisreduksjon ved å beholde det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, eller selgeren skal refundere prisen betalt av forbrukeren for det digitale innholdet eller den digitale tjenesten, dersom:

1. selgeren nekter å bringe digitalt innhold eller digital tjeneste i samsvar,
2. det tar urimelig lang tid for det digitale innholdet eller den digitale tjenesten å bringes i samsvar,
3. det digitale innholdet eller den digitale tjenesten kan ikke bringes i samsvar uten kostnader for forbrukeren,
4. samsvaret til digitalt innhold eller digital tjeneste fører til betydelig ulempe for forbrukeren,
5. manglende samsvar for digitalt innhold eller digital tjeneste til tross for selgerens forsøk på dette.
Forbrukeren har også rett til en prisreduksjon eller heving av kontrakten der hvor mangel på samsvar er så alvorlig at det rettferdiggjør en umiddelbar prisreduksjon eller heving av kontrakten. I slike tilfeller trenger forbrukeren ikke å be om at det digitale innholdet eller den digitale tjenesten bringes i samsvar først.
I tilfeller hvor manglene på samsvar er av mindre betydning, har forbrukeren kun rett på heving av kontrakten dersom kontrakten ikke fastsetter betaling av en pris.
Enhver periode med utilgjengelighet for digitalt innhold eller digital tjeneste for å gjenopprette samsvaret, suspenderer garantien som gjensto frem til digitalt innhold eller digital tjeneste leveres og samsvarer igjen.
Rettene nevnt ovenfor er basert på punktene L. 224-25-1 til L. 224-25-31 i den franske forbrukerloven.
En selger som med vilje hindrer gjennomføringen av den juridiske samsvarsgarantien, kan straffes med en sivil bot på inntil EUR 300 000, som kan økes til 10 % av selgerens gjennomsnittlige årlige omsetning (punkt L. 242-18-1 i den franske forbrukerloven).
Forbrukeren drar også fordel av den juridiske garantien om skjulte defekter ved anvendelse av punkt 1641 til 1649 i fransk sivillov, i en periode på to år fra defekten oppdages. Denne garantien gir forbrukeren rett på en prisreduksjon hvis digitalt innhold eller digital tjeneste beholdes, eller til en full refusjon dersom forbrukeren frasier seg all bruk av det digitale innholdet eller den digitale tjenesten.

 

Vedlegg B

Lisensavtale for sluttbrukere av TSYS-produkt

VIKTIG – DETTE ER ET JURIDISK DOKUMENT. FØR DU TAR DEG TILGANG TIL ELLER BRUKER NOEN DEL AV TSYS-PRODUKTET, MÅ DU LESE DE VILKÅR OG BETINGELSER SOM OMFATTES I DENNE LISENSAVTALEN («AVTALEN») NØYE, ETTERSOM DE STYRER DIN BRUK AV TSYS-PRODUKTET. DIN RETT TIL Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TSYS-PRODUKTET AVHENGER AV DIN GODTAKELSE OG DITT SAMTYKKE TIL VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN.
HVIS DU IKKE GODTAR DENNE AVTALEN, GIS DU IKKE TILLATELSE TIL Å TA DEG TILGANG TIL ELLER BRUKE TSYS-PRODUKTET PÅ ANNEN MÅTE.
1. Definisjoner
Begrepene i fet skrift brukt her har betydningen som angis nedenfor:
a. «Informasjon» betyr informasjonen som overføres til deg via produkttilkoblede tjenester.
b. «TSYS-produkt» betyr TSYS MapKit, NavKit og SearchKit.
2. Polaris gir deg lisens for bruk av TSYS-produktet betinget på at du godtar disse standard vilkårene og betingelsene.
3. Du forstår at TSYS-produktet kan oppleve avbrudd fra tid til annen. Du forstår også at TSYS-produktet ikke er feilfritt.
4. Du forstår at Polaris og deres lisensgivere kan være pålagt av rettshåndhevende instanser å avsløre informasjon om din bruk av TSYS-produktet, og at Polaris og deres lisenstakere vil imøtekomme slike forespørsler.
5. Du godtar at TSYS-produktet og alle oppgraderinger, rettelser og forbedringer er og alltid vil tilhøre Polaris og deres lisensgivere og/eller leverandører (inkludert all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter tilknyttet dette). Polaris gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens, uten rett til underlisensiering, for bruk av TSYS-produktet, så sant du ikke kopierer, tilpasser, dekompilerer, tar fra hverandre, avleder verk basert på eller modifiserer noe av produktet.
6. Du godtar å overholde alle lover og forskrifter som gjelder for TSYS-produktet og dets innhold.
7. Polaris kan avslutte denne avtalen med umiddelbar virkning med skriftlig varsling dersom du begår brudd på noen av bruksvilkårene i denne avtalen som (i tilfelle brudd som kan rettes opp) ikke har blitt rettet opp innen fem (5) virkedager fra en skriftlig forespørsel fra Polaris om å rett opp forholdet.
8. POLARIS OG DERES LISENSGIVERE GIR INGEN GARANTIER, VILKÅR, REPRESENTASJONER ELLER ERKLÆRINGER, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT VED VEDTEKT, TRADISJON, BRUK ELLER PÅ ANNEN MÅTE MED HENSYN TIL TSYS-PRODUKTET, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, EVENTUELL UNDERFORSTÅTT GARANTI OM EIERSKAP, FORSTYRRELSE AV DIN GLEDE AV PRODUKTTILKOBLEDE TJENESTER OG IKKE-KRENKELSE, OM SALGBARHET ELLER KVALITET, OM EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, ELLER NOEN FORM FOR GARANTI OM AT TSYS-PRODUKTET ER NØYAKTIG ELLER KOMPLETT, OG VI FRASKRIVER OSS ALLE SLIKE GARANTIER. TSYS-PRODUKTET LEVERES «SOM DET ER» UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. DU FORSTÅR AT INTET HANDLINGSFORLØP FØR ELLER ETTER INNGÅTT AVTALE ELLER HANDELSFORLØP SKAL GJELDE FOR DENNE AVTALEN. DU FORSTÅR AT DINE ENESTE RETTSMIDLER MED HENSYN TIL EVENTUELLE KRAV SOM DU ØNSKER Å FREMSETTE OVERFOR POLARIS OG DERES LISENSGIVERE ER SOM STÅR UTTRYKKELIG ANGITT I DENNE AVTALEN.
9. POLARIS OG DERES LISENSGIVERE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HA ERSTATNINGANSVAR OVERFOR DEG FOR:
a. EVENTUELLE INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER TAP AV FAKTISK ELLER FORVENTET PROFITT, INNTENT ELLER GODVILJE, ELLER TAP AV BRUK AV TSYS‑PRODUKTET FOR DEG, ELLER FOR DITT ANSVAR OVERFOR EVENTUELLE ANDRE PARTER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ØKONOMISK TAP, KRAV FOR SKADER, TILKJENT BELØP ELLER ANNET), ELLER
b. EVENTUELT ANNET TAP ELLER SKADE DU ER PÅFØRT UNDER ELLER I TILKNYTNING TIL DENNE AVTALEN (ENTEN DET OPPSTÅR SOM KONTRAKT ELLER TORT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OG ENTEN DET ER ET RESULTAT AV FORSØMMELSE ELLER ANNET), UNNTATT ET BELØP PÅ USD 1 000, ELLER
c. EVENTUELLE TEKNOLOGISKE, ELEKTRONISKE ELLER ANDRE FEILFUNKSJONER PÅ TELEKOMMUNIKASJONER, DATAMASKIN ELLER ELEKTRONISK UTSTYR SOM DET MOTTAS ELLER SENDES INFORMASJON AV POLARIS OG DERES LISENSGIVERE.
10. Du forplikter deg til å holde Polaris, deres lisensgivere, etterfølgere og tilknyttede selskaper, og samlet sett, deres respektive partnere, direktører, ledere, ansatte eller representanter, eller eventuelle andre personer som har vært involvert i utviklingen, produksjonen eller leveringen av TSYS-produktet (samlet kalt «skadesløsholdte parter») skadesløse fra og mot alle skader, kostnader, krav og erstatningsansvar (inkludert rimelig advokatsalær) som påføres eller oppstår for de skadesløsholdte partene som konsekvens av eventuelle krav eller saksgang som fremsettes mot de skadesløsholdte partene i tilknytning til din bruk av TSYS-produktet.
11. Polaris og deres lisensgivere påtar seg kun ansvar for (a) dødsfall eller personskade som oppstår på grunn av forsømmelse fra Polaris eller lisensgivernes side, eller (b) et annet direkte tap eller skade forårsaket av at Polaris eller deres lisensgivere fremviser grov uaktsomhet eller forsettlig uredelighet. Så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lov og med unntak av avsnitt 11(a), vil Polaris og deres lisensgivere ikke under noen omstendigheter ha et erstatningsansvar som overskrider USD 1 000 for TSYS-produktet, uavhengig av årsak eller type handling.
12. Du godtar at denne avtalen kan håndheves av Polaris og deres lisensgivere.