Skip to content Skip to navigation Skip to footer

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI
W RIDE COMMAND

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2023 r.

 

Polaris Inc. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone („Polaris”, „my”, „nasz” i „nas”) szanują Państwa prywatność i cenią sobie nasze relacje z Państwem. Niniejsze zasady ochrony prywatności („Zasady”), obowiązujące w firmie RIDE COMMAND opisują, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Państwa dane podczas korzystania przez Państwa z usług RIDE COMMAND dostępnych za pośrednictwem naszych: witryn RIDE COMMAND („Witryny”), aplikacji mobilnych RIDE COMMAND, w tym aplikacji Polaris obsługiwanych przez RIDE COMMAND („Aplikacje mobilne”), pojazdów wyposażonych w system RIDE COMMAND oraz funkcji RIDE COMMAND+ (wcześniej znanych jako usługi połączone RIDE COMMAND). W niniejszych Zasadach te usługi, Witryny i Aplikacje mobilne określamy łącznie jako „RIDE COMMAND”. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Zasad, ponieważ poprzez uzyskiwanie dostępu i korzystanie z RIDE COMMAND potwierdzają Państwo, że rozumieją i zgadzają się na warunki niniejszych Zasad.