Skip to content Skip to navigation Skip to footer

RIDE COMMAND
MEDDELANDE OM INTEGRITETSSKYDD

Senast uppdaterad: juli 2023

Polaris Industries, Inc. och deras dotterbolag (”Polaris”, ”vi”, ”vår” och ”oss”) respekterar din integritet och värdesätter sin relation med dig. Detta sekretessmeddelande om RIDE COMMAND (meddelandet) beskriver hur vi samlar in, använder och delar dina uppgifter när du använder de RIDE COMMAND-tjänster som är tillgängliga via våra: RIDE COMMAND-webbplatser (”webbplatser”), RIDE COMMAND-mobilapplikationer, inklusive Polaris-appen som används på RIDE COMMAND (”Mobilappar”); fordon utrustade med funktionerna RIDE COMMAND och RIDE COMMAND+ (tidigare kallade RIDE COMMAND anslutna tjänster). I detta meddelande hänvisar vi till dessa tjänster, webbplatser och mobilappar gemensamt som “RIDE COMMAND.” Läs detta meddelande noggrant, eftersom du genom att besöka och använda RIDE COMMAND, bekräftar att du förstår och samtycker till villkoren i detta meddelande.

1. UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

 

Vi kan samla in följande uppgifter i samband med din användning av RIDE COMMAND:

 • Uppgifter som du lämnar till oss, till exempel:
  • Profil- och kontaktuppgifter (till exempel: namn; adress; postnummer; land; e-postadress; lösenord; telefonnummer; föredragen återförsäljare; demografisk information, till exempel kön, ålder eller födelsedatum eller hushållsuppgifter)
  • Information om dina fordon (till exempel: chassinummer; fabrikat; modell; modellår; registreringsnummer och garanti- och serviceinformation)
  • Andra uppgifter som du väljer att ange (till exempel uppgifter om vägpunkter, sparade platser och planerade eller spårade färdrutter; spårrelaterade uppgifter, fotografier eller videor, som du till exempel kan ladda upp och associera med en spårad åktur)
  • Betalningsuppgifter i tillämpliga fall (till exempel kredit- eller betalkortsnummer, kontoinformation, CVV-kod, utgångsdatum och betalningshistorik)

 • Information om din användning av RIDE COMMAND, till exempel: 
  • Platsuppgifter. När du använder RIDE COMMAND kan vi samla in och behandla platsuppgifter, inklusive information om geolokalisering, hastighet och körriktning. Platsuppgifter är nödvändiga för att tillhandahålla vissa RIDE COMMAND-funktioner, till exempel spårning av åktur och gruppkörning. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensorer till exempel kan skicka information till RIDE COMMAND om enheter, anläggningar och tjänster som finns i närheten. Vi kan samla in geolokaliseringsinformation från din mobila enhet samt från ditt fordon i vissa situationer enligt nedan.

   Funktioner förRIDE COMMAND+
   . Om ditt fordon är utrustat med RIDE COMMAND+ (tidigare kallat RIDE COMMAND anslutna tjänster) samlar, vi in information om fordonets geolokalisering och viss fordonsinformation och användningsinformation vid användningen av dessa funktioner. Du kan inaktivera insamlingen av denna information genom att gå till (i) skärmen för sekretessinställningar på infotainment-enheten (på vissa fordon) eller (ii) sekretessavsnittet i ägarinställningarna för mobilapplikationer eller webbplatser (för fordon utrustade med en tilläggsenhet för RIDE COMMAND+). Observera att du inte längre kan använda en del av eller alla anslutna funktioner om du inaktiverar insamlingen av dessa uppgifter.


   Observera: Om ditt fordon är utrustat med RIDE COMMAND+-funktioner (tidigare kallat RIDE COMMAND-anslutna tjänster) och inte har (i) en skärm för sekretessinställningar på infotainmentenheten eller (ii) en aktiverad plugin-enhet för RIDE COMMAND+ tilläggsenhet kan du inaktivera insamling av dessa uppgifter genom att be din återförsäljare inaktivera dina funktioner för RIDE COMMAND+ eller uppdatera ditt fordons programvara till den senaste uppdateringen och sedan gå till skärmen med sekretessinställningar på infotainment-enheten.

   Förutom fordon utrustade med RIDE COMMAND+-funktioner (tidigare kallade RIDE COMMAND-anslutna tjänster) sänder vissa fordon utrustade med RIDE COMMAND platsuppgifter och vissa fordons- och användningsuppgifter till Polaris när det finns anslutning till internet. Sådana fordon har skärmar med sekretessinställningar på infotainmentenheterna. Om du vill inaktivera insamlingen av dessa uppgifter går du till skärmen för sekretessinställningar på din infotainmentenhet. Observera att vissa funktioner inte längre användas om du inaktiverar insamlingen av dessa uppgifter.

  • Fordonets chassinummer och information om fordonet och dess användning. Vi kan samla in uppgifter om ditt fordon genom dess sensorer eller annan hårdvara. Sådana uppgifter är till exempel (i) chassinummer och (ii) fordons- och användningsinformation, till exempel körsträcka, olje-/batteristatus, bränslenivå och återstående körsträcka, vägmätaravläsningar, batterispänning, däcktryck, oljenivåer, motortemperatur, diagnostiska felkoder, elsystemets funktion, växelstatus, miljödata (till exempel lufttemperatur) och användning av fordonsfunktioner, till exempel infotainmentsystemet.

   Se Platsuppgifter angående hur man inaktiverar insamling av vissa fordons- och användningsuppgifter från (i) fordon utrustade med RIDE COMMAND+-funktioner (tidigare kallat RIDE COMMAND-anslutna tjänster) och (ii) vissa fordon utrustade med RIDE COMMAND när de är anslutna till Internet, samt information om funktioner som inte längre kommer att fungera om du gör det.

  • Enhets- och användningsuppgifter. Vi kan samla in tekniska uppgifter om den webbläsare och den enhet som du använder för att få tillgång till RIDE COMMAND, till exempel enhetstyp, webbläsartyp och språk, maskinvarumodell, operativsystemversion, unika enhetsidentifierare, IP-adress, information om mobilt nätverk (t.ex. mobiloperatör och signalstyrka), enhetsinformation (till exempel systemkrascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, datum och tid för din begäran och den webbadress som du kom till webbplatsen ifrån). Vi kan även samla in uppgifter om hur du använder RIDE COMMAND, t.ex. vilka funktioner som används, visat innehåll och datum och tidpunkter för dina interaktioner. Informationen samlas in automatiskt när du använder RIDE COMMAND.

  • Uppgifter från anslutna enheter eller mobilapplikationer. Vi kan samla in uppgifter från enheter från tredje part eller mobilapplikationer som du ansluter till RIDE COMMAND.

  • Lokal lagring. Vi kan samla in och lagra uppgifter (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av sådana mekanismer, till exempel cachelagring.

  • Kakor och liknande tekniker. Kakor och liknande tekniker är information som sparas direkt på den enhet du använder.

   Kakor tillåter oss att samla in uppgifter som webbläsartyp, vistelsetid på webbplatserna, besökta sidor och språkinställningar. Vi och våra tjänsteleverantörer använder uppgifterna för säkerhetsändamål, för att underlätta navigering, visa information på ett mer effektivt sätt och anpassa funktionen för dig och för våra marknadsförings- och reklamåtgärder. Dessutom använder vi kakor för att samla in statistikuppgifter om användningen av webbplatserna för att förbättra deras design och funktionalitet, förstå hur de används och lösa problem med dem.

   Du kan välja att acceptera eller avböja mottagning av kakor. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt, men du kan vanligtvis ändra inställningarna i din webbläsare och undvika kakor om du föredrar det. Om du föredrar att inte acceptera kakor, kommer de flesta webbläsare tillåta att du: (i) ändrar webbläsarens inställningar för att meddela dig när du tar emot en cookie, som låter dig välja om du vill acceptera den eller inte; (ii) inaktiverar befintliga kakor eller (iii) ställer in din webbläsare så att den automatiskt avvisar alla kakor. Om du ställer in din webbläsare för att avvisa kakor kanske delar av webbplatserna inte fungerar för dig.

   Pixel-taggar, webbfyrars, clear gif eller liknande tekniker. Dessa kan användas i anslutning till några av våra webbplatser, e-postmeddelanden eller annonser för att till exempel spåra webbplatsanvändarnas åtgärder, sammanställa statistik om webbplatsanvändningen och svarsfrekvens, avgöra om du har öppnat och agerat på våra e-postmeddelanden samt bedöma effektiviteten av vår marknadsföring.

   Analys och reklam. Vi använder en analystjänst från tredje part som använder kakor och liknande tekniker för att bättre förstå hur användarna använder och samverkar med våra webbplatser och mobilapplikationer, inklusive olika tjänster som tillhandahålls av Google. Besök https://policies.google.com/technologies/partner-sites för mer information om hur Google samlar in och använder data när du använder dess partners webbplatser eller mobilappar. Vi använder även annonseringstjänster från tredje part för tillhandahållande av annonser för Polaris-fordon och produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig när du besöker webbplatser eller andra onlinetjänster. Detta inkluderar riktad reklam (även känd som tvärkontext beteendebaserad reklam, onlinebeteendebaserad reklam, eller intressebaserad reklam).

   Vi tillåter utvalda tredje parter, inklusive dessa analys- och reklamtjänster, att placera kakor och liknande tekniker på webbplatserna. Dessa tredje parter kan samla in uppgifter om dina onlineaktiviteter över tid och på tredje parters webbplatser, och kan vara medlemmar i självreglerande grupper inom branschen, såsom Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA) och European Digital Advertising Alliance (eDAA). webbplatserna för dessa grupper ger mer information om intressebaserad reklam och hur man kan välja bort sådan från deltagande företag.

   Inställningar för kakor på våra webbplatser. På vissa webbplatser kan du även acceptera eller avvisa vissa typer av kakor och liknande tekniker med hjälp av länken ”Inställningar för kakor” eller liknande längst ner på webbplatsen. Om du besöker webbplatsen från olika webbläsare måste du besöka länken från varje webbläsare. Observera att du inte kommer att kunna avvisa kakor och liknande tekniker som är nödvändiga för webbplatsens kärnfunktioner. Observera att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på webbplatsen om du avvisar vissa typer av kakor eller liknande tekniker.

   Spåra inte förfrågningar. Vissa webbläsare kan sända ”Do Not Track”-signaler (”DNT”) till de webbplatser som du besöker. Eftersom det inte finns någon gemensam överenskommelse om hur man ska tolka DNT-signaler vidtar vi inga åtgärder baserat på dem.

 • Uppgifter från andra sammanhang. Vi kan kombinera uppgifter som vi samlar in enligt beskrivningen ovan med uppgifter som vi samlar in i andra sammanhang, exempelvis:
   
  • Från dig (till exempel via våra andra webbplatser, i samband med ditt köp av våra fordon, produkter eller tjänster, från din kommunikation med oss och från våra kundtjänstregister).

  • Från våra återförsäljare, distributörer, affärspartners och andra tredjepartskällor.

Se Polaris sekretessmeddelande för mer information om hur vi kan samla in uppgifter från dig i andra sammanhang.

2. HUR VI KAN ANVÄNDA DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN

 

Vi kan använda uppgifter som vi samlar in i samband med RIDE COMMAND till exempel för följande ändamål:

 

 • Tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra fordon, produkter, tjänster, webbplatser och mobilapplikationer, inklusive RIDE COMMAND. Det kan till exempel inkludera att anpassa dem till dina preferenser eller intressen, göra dem mer kompatibla med den teknik du använder eller på annat sätt göra dem lättare att använda samt att analysera hur de används och utvärdera, upprätthålla och förbättra deras prestanda, effektivitet och säkerhet.
 • Utveckla nya fordon, produkter, tjänster, webbplatser och mobilapplikationer.
 • Bearbeta betalningar och transaktioner, om tillämpligt.
 • Marknadsföra våra fordon, produkter, tjänster, webbplatser och mobilapplikationer, inklusive RIDE COMMAND. Det kan vara till exempel utveckling och tillhandahållande av reklam- och annonsmaterial om Polaris familj av varumärken som kan vara av intresse för dig, analys av effektiviteten hos dessa material samt anpassning och förbättring av dem. Detta kan också omfatta riktad reklam.
 • Kommunicera med dig och hantera vår relation med dig. Det kan till exempel inkludera tillhandahållande av information om våra fordon, produkter, tjänster, webbplatser och mobilapplikationer och din interaktion med oss; svar på de frågor, förfrågningar och tjänstebegäranden som du gör; anpassning och förbättring av våra utskick till dig och analys av dess effektivitet; meddelanden till dig om och hantering av ditt deltagande i utlottningar, tävlingar, undersökningar, kampanjer, evenemang och liknande aktiviteter.
 • Hantering av garantikrav och tillhandahållande av service och support för fordon och produkter. Det kan till exempel inkludera undersökning, validering, svar på och hantering av garantikrav; tillhandahållande av service av fordon och annan produktservice och underhållsinformation och support samt information om återkallelse av en produkt och säkerhetsmeddelanden.
 • Hantera juridiska frågor. Detta kan till exempel inkludera att motta juridisk rådgivning och fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; att följa gällande lag, krav från myndigheter, avtalade förpliktelser, domstolsbeslut, andra rättsliga processer eller skyldigheter eller lagenlig begäran från offentliga och statliga myndigheter; upptäcka, förebygga och vidta åtgärder mot bedrägeri, immaterialrättsintrång, säkerhetsfrågor, överträdelser av våra avtal (inklusive villkoren för RIDE COMMAND), brott mot gällande lag eller annat missbruk av våra fordon, produkter, tjänster, webbplatser eller mobilapplikationer och att skydda säkerheten, rättigheterna, egendomarna och välbefinnandet för Polaris, dig eller andra.

 

Vi kan även använda dina uppgifter för andra verksamheter inom Polaris, i den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lag, och annan användning som överensstämmer med det sammanhang där informationen samlades in eller med vad du gett ditt samtycke till.

Vi kan anonymisera eller aggregera alla uppgifter som vi samlar in och använda dem i något syfte, inklusive för undersökningar och produktutveckling. Sådana uppgifter identifierar dig inte som en enskild person.

Utskick. Kommunikation med dig i samband med dessa användningsområden kan ske på olika sätt, till exempel per brev, telefon, e-post, sms, sociala medier eller andra elektroniska meddelanden eller via våra webbplatser, mobila applikationer och onlinetjänster.

 

3. HUR UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN KAN DELGES

 

Uppgifter som du kan delge

Med hjälp av vissa RIDE COMMAND-funktioner kan du delge information till andra, till exempel ditt profilnamn, profilfoto, telefonnummer, information om plats och körning och vissa åtgärder som du vidtar inom RIDE COMMAND. Kom ihåg att information som du delger offentligt kan vara tillgänglig för indexering av sökmotorer. RIDE COMMAND tillhandahåller olika möjligheter att delge information.

 

Uppgifter som vi kan delge

Vi kan delge dina uppgifter på följande sätt:

 

 • Polaris varumärken och företag. Vi kan delge dina uppgifter bland Polaris familj av varumärken och företag, inklusive Polaris dotterbolag och samarbetande företag, vilka kan befinna sig i andra länder. Vi kan delge dina uppgifter inom Polaris familj av varumärken och företag för olika ändamål, inklusive till exempel för att marknadsföra fordon, produkter och tjänster från Polaris familj av varumärken och företag och för forsknings- och utvecklingsändamål.

 • Säljare. Vi kan delge din information till tredje parter som tillhandahåller tjänster till oss, till exempel webbhotell och applikationsvärdtjänster; dataanalys; IT-tjänster; betalningshantering; bedrägeriövervakning; tjänster relaterade till produktutveckling och underhåll samt reklamtjänster för kommunikation och marknadsföring både online och offline.

 • Återförsäljare och andra samarbetsparter. Vi kan delge vissa uppgifter till våra återförsäljare, distributörer och andra affärspartners för olika ändamål, till exempel i samband med service eller underhåll av dina Polaris-fordon, produkter eller tjänster, inklusive RIDE COMMAND eller för att på annat sätt hjälpa dem att ge dig bättre service; för att ge dig information om garanti, återkallelse och service och för att ge dig information om fordon, produkter, tjänster eller kampanjer som kan vara av intresse för dig. Var och en av våra oberoende återförsäljare, distributörer och affärspartners är en separat juridisk person med sin egen sekretesshantering. Om du har frågor om sekretesshanteringen hos en oberoende återförsäljare, distributör eller affärspartner som du interagerar med, inklusive hur du kan välja bort marknadsföringsutskick från dem ber vi dig att kontakta dem direkt.

 • Rättsliga orsaker. Vi kan delge dina uppgifter till tredje parter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för att: få juridisk rådgivning eller fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; följa lagar, krav från myndigheter, avtalade förpliktelser, domstolsbeslut eller annan rättslig process eller skyldigheter eller lagenliga begäranden från offentliga och statliga myndigheter; upptäcka, förebygga och vidta åtgärder mot bedrägeri, intrång i immateriella rättigheter, säkerhetsfrågor, överträdelser av våra avtal (inklusive villkoren för RIDE COMMAND) eller brott mot gällande lag eller annat missbruk av våra fordon, produkter, tjänster, webbplatser eller mobilapplikationer; och att skydda säkerheten, rättigheterna, egendomarna och välbefinnandet för Polaris, dig eller andra, enligt vad som krävs eller i den utsträckning som det tillåts enligt gällande lag.
 • Företagsöverlåtelser. Vi kan också delge dina uppgifter till tredje part i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan struktur av hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar eller lager (bland annat i samband med konkurs eller liknande förfarande).
 • Med ditt samtycke. Vi kan delge dina uppgifter till tredje part med ditt samtycke.

 

Vi kan delge anonymiserade eller aggregerade uppgifter internt och till tredje parter i varje lagensligt syfte. Sådana uppgifter identifierar dig inte som en enskild person.

 

4. TREDJEPARTSWEBBPLATSER OCH TILLÄGG

 

RIDE COMMAND kan innehålla länkar till externa webbplatser, mobilapplikationer eller tjänster från tredje parter som inte drivs av Polaris och tillägg från sociala medie-plattformar och andra tredje parter. Ett exempel på ett tillägg för sociala medier är Facebooks ”Gilla”-knapp. Vi tillhandahåller dessa länkar och tillägg som en tjänst och det ska inte tolkas som något godkännande från oss av de relaterade webbplatserna, mobilapplikationerna, tredjeparts-tjänster eller de sociala medie-plattformarna (”Tredjepartswebbplatser”) och inte heller någon anknytning till deras operatörer. Vi tar heller inte något ansvar för den sekretesspolicy eller annan policy eller praxis som gäller på dessa tredjepartswebbplatser. Om du vill veta mer om vilka uppgifter som samlas in av tredjepartswebbplatser hänvisas till deras sekretessmeddelanden.

 

5. INFORMATIONSSÄKERHET

 

Polaris upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda dina personuppgifter genom RIDE COMMAND mot obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Tyvärr är inget dataöverförings- eller lagringssystem 100 % säkert eller felfritt och vi kan inte garantera säkerheten för den information som vi samlar in.

 

6. BEVARANDE AV DATA

 

Vi behåller dina personuppgifter för den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna meddelande om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

För att fastställa under vilken tidsperiod dina personuppgifter kommer att lagras överväger Polaris kriterier som t.ex.: (i) arten av vårt förhållande till dig och de typer av fordon, produkter eller tjänster som vi har tillhandahållit dig, eller som du har beställt, (ii) informationens känslighet och för vilka syften som den insamlades, (iii) karaktären och tidpunkten för dina interaktioner med oss (inklusive med våra webbplatser, mobilapplikationer, onlinetjänster, kommunikationer etc.), (iv) alla tillämpliga gällande lagar eller avtalsenliga krav om att bevara information under en viss tid, inklusive eventuella lagringsskyldigheter relaterade till faktiska eller potentiella rättstvister eller statliga utredningar och (v) inverkan på fordon, produkter och tjänster som vi tillhandahåller om relevant information raderades.

 

7. VALMÖJLIGHETER OCH RÄTTIGHETER

 

Alternativ. Du har vissa valmöjligheter för de uppgifter som du tillhandahåller och hur de kan användas och delges. Du kan till exempel:

 

 • Välja att inte lämna vissa begärda uppgiftern. Observera att om sådana uppgifter inte lämnas kan det begränsa funktionen för RIDE COMMAND.
 • Granska och kontrollera vissa typer av uppgifter som är länkade till ditt RIDE COMMAND-konto.
 • Justera hur den profil som är associerad med ditt RIDE COMMAND-konto visas för andra.
 • Kontrollera vem du delger uppgifter till via ditt RIDE COMMAND-konto.
 • Välja att när som helst ta emot eller stoppa push-meddelanden som rör mobilappen. Push-meddelanden är meddelanden som skickas enheten med installerad mobilapp för att uppmärksamma dig på till exempel rekommenderad service av fordon som du har lagt till i ditt garage i mobilappen.
 • Du kan när som helst ändra platsinställningarna på din mobila enhet för att bestämma om den ska kommunicera platsuppgifter till mobilappen och på så sätt avgöra om platsbehörighet ska lämnas till mobilappen. Enhetens plats kan avläsas via enhetens Wi-Fi, Bluetooth och andra enhetsinställningar. Se enhetens inställningar för mer information. Observera att vissa funktioner för RIDE COMMAND kan begränsas om platsuppgifter inte lämnas.
 • Om ditt fordon är utrustat med RIDE COMMAND+-funktioner (tidigare kallat RIDE COMMAND anslutna tjänster) eller på annat sätt inkluderar en skärm för sekretessinställningar på infotainmentenheten och överför fordonsgeolokalisering och vissa fordons- och användningsuppgifter till Polaris vid anslutning till internet kan du inaktivera insamlingen av dessa uppgifter enligt beskrivning i avsnittet platsuppgifter ovan. Observera att vissa funktioner inte längre kan användas om du inaktiverar insamlingen av sådana uppgifter, vilket beskrivs i avsnittet Platsuppgifter ovan.
 • Välja att inte motta marknadsföringsutskick från oss. Beroende på gällande lag där du bor och ditt förhållande till oss kan du automatiskt få marknadsföringsutskick eller behöva registrera dig för att få dem. Du kan välja att inte längre få marknadsföringsutskick med hjälp av den avregistreringsinformation som inkluderas i de marknadsföringsmeddelanden som du får. Du kan också välja bort att ta emot marknadsföringsutskick genom att skicka in en begäran på https://www.polaris.com/en-us/contact-support/ eller genom att skicka en begäran till oss med hjälp av detta formulär och välja ”Avsluta prenumeration på marknadsföringsutskick” som typ av begäran.
  I denna begäran ska du ange ditt för- och efternamn, varumärken och vilka typer av marknadsföringsutskick du inte vill ta emot och dina kontaktuppgifter som är relevanta för dessa utskick (t.ex. postadress för post och e-postadress för e-post). Observera att du eventuellt inte kan välja bort mottagande av utskick som inte är marknadsföringsrelaterad. Några exempel på utskick som inte är marknadsföringsrelaterade är: meddelande om en beställning eller transaktion, kundtjänstmeddelanden och information om tjänster eller återkallelser.

 

Rättigheter. Beroende på var du bor (till exempel, om du är bosatt i USA och bor i Kalifornien, Colorado, Connecticut eller Virginia) kan du ha flera olika rättigheter gällande dina personuppgifter. Dessa rättigheter kan gälla annorlunda under olika omständigheter och kan begränsas genom tillämplig gällande lagstiftning. Exempel på sådana rättigheter är: rättigheter att korrigera, radera eller få en kopia av dina personuppgifter (eller information om de kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig) samt rättigheter att återkalla samtycke för, att invända emot eller att begränsa viss bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka en begäran till oss med hjälp av detta förfrågningsformulär.

 

Observera: För att välja bort vidareförmedling av personuppgifter för riktad reklam som sker via kakor och liknande teknik på en av våra webbplatser, besök länken ”Dina sekretessval” eller ”Inställningar för kakor” på den webbplatsen. Om du besöker webbplatsen från olika webbläsare måste du besöka länken från varje webbläsare. För att välja bort vidareförmedling av personuppgifter för riktad reklam som inte sker via kakor och liknande teknik, skicka in en begäran med hjälp av detta förfrågningsformulär.

Begäran om utövandet av dessa rättigheter är beroende av vår förmåga att på ett rimligt sätt verifiera din identitet och begäran mot bakgrund av de personuppgifter som är relevanta för din begäran och kraven enligt tillämplig lag. Observera att vi kan behöva begära ytterligare information, inklusive verifiering av din e-postadress, från dig för att verifiera din begäran innan vi kan besvara den. Se vårt beställningsformulär för mer information om vår verifieringsprocess.

 

Ett auktoriserat ombud kan initiera en begäran på dina vägnar genom någon av ovanstående metoder, men vi kommer att kräva skriftligt bevis på att det auktoriserade ombudet har auktoriserats att agera på dina vägnar eller en kopia av den fullmakt som ger ombudet denna rätt. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kan vi även kräva att du direkt verifierar identiteten och behörigheten för det auktoriserade ombudet.

Om vi nekar din begäran om att utöva dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter kan du överklaga vårt beslut genom att använda detta ansökningsformulär och välja ”Överklaga begäran om avslag på begäran” under ”Typ av begäran”.

 

För mer information om och utövande av rättigheterna för invånare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, se avsnitt 8, ytterligare information för invånare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, nedan.

8. YTTERLIGARE INFORMATION FÖR BOENDE INOM EES-OMRÅDET ELLER SCHWEIZ

 

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som omfattas av detta meddelande om integritetsskydd är Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, Medina, MN 55340 – USA och i tillämpliga fall Polaris Sales Europe SARL, Place de l’Industrie 2 1180 Rolle – Schweiz.

Polaris dataskyddsombuds kontaktuppgifter:

Med brev: Polaris Sales Europe SARL, Place de l’Industrie 2 1180 Rolle – Schweitz
Attention: Data Protection Officer

Med e-post: privacy@polaris.com

Polaris lagliga grund för behandling av dina personuppgifter

Vår lagliga grund för bearbetning av de personuppgifter som omfattas av detta meddelande baseras på avsikten med bearbetningen. I den utsträckning som vi behandlar personuppgifter då det är nödvändigt att upprätta ett kontrakt med dig (till exempel villkoren för RIDE COMMAND), är vår lagliga grund för den behandlingen att den är nödvändig för att kunna upprätta ett kontrakt med dig.

När vi är skyldiga att dela personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga organ eller på annat sätt behandla personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, gör vi det baserat på den lagliga grunden att det är vår lagstadgade skyldighet att göra det.

Vi använder samtycke som vår grund för hantering i den utsträckning som krävs enligt gällande lag, eller som vi efter eget gottfinnande anser vara tillämplig, till exempel innan vi samlar in geolokaliseringsuppgifter från din mobila enhet.

Vi behandlar även personuppgifter på den lagliga grunden att det är nödvändigt för Polaris legitima affärsintressen, vilka kan inkludera: tillhandahålla, förbättra, utveckla och marknadsföra våra fordon, produkter, tjänster, webbplatser och mobila applikationer; kommunicera med dig och på annat sätt hantera vår relation med dig; förbättra säkerheten för våra fordon, produkter, tjänster, webbplatser, mobila applikationer, anställda och andra samt skydda Polaris och våra affärspartners från felaktigt beteende.

 

Dina personliga rättigheter

I enlighet med gällande lag inom EES-området och Schweiz har du följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter, vilka kan gälla på olika sätt under olika omständigheter och kan vara begränsade av lokal lagstiftning: (i) rätt att få tillgång till personuppgifter, (ii) rättighet att korrigera personuppgifterna, (iii) rätt till radering, (iv) rätt till begränsning av behandling, (v) rätt till dataportabilitet, (vi) rätt till begränsning av viss behandling samt (vii) rätt att ta tillbaka givet samtycke för vissa typer av behandling. De flesta av dessa rättigheter är inte absoluta. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka en begäran till oss med hjälp av detta förfrågningsformulär. Om du skickar en begäran om att utöva dina rättigheter kommer vi att svara inom en månad, men har rätt att vid behov förlänga denna period med ytterligare två månader. Om vi förlänger svarsperioden kommer vi att inom en månad från din begäran att meddela dig om det. Observera att vi kan behöva begära ytterligare information, inklusive verifiering av din e-postadress, från dig för att verifiera din begäran innan vi kan besvara den. Se vårt beställningsformulär för mer information om vår verifieringsprocess.

Vår strävan är att behandla eventuella klagomål som har lämnats in till oss enligt avsnittet 13 Kontakta oss nedan. Dessutom har du rätt att inlämna ett klagomål till en lokal tillsynsmyndighet eller reglerande organ.

9. VAR VI BEARBETAR INFORMATION

 

Vi kan bearbeta dina uppgifter i USA och på andra platser runt om i världen. Dessa länder kanske inte har samma skyddsnivå för dina personuppgifter som ditt hemland. Genom att använda RIDE COMMAND eller lämna dina uppgifter till oss bekräftar du och intygar att du har uppfattat att uppgifterna kommer att överföras till och behandlas i USA och dessa andra länder.

 

10. FÖRSÄLJNING ELLER ÖVERLÅTELSE AV FORDON

 

Om du säljer eller överlåter ett fordon är du ansvarig för att radera dina uppgifter, till exempel vägpunkter och sparade platser, från fordonet. Om du inte gör det kan uppgifterna vara tillgänglig för framtida användare av fordonet.

 

11. MINDERÅRIGA

 

Vi samlar inte avsiktligt in uppgifter från personer under 13 år. RIDE COMMAND riktar sig inte till personer under 13 år och vi uppmanar om att personer under 13 år inte ska lämna personlig information via RIDE COMMAND.

Tilläggsprogrammet för uppkopplat fordon RIDE COMMAND+ kan dock köpas av föräldrar för installation på vissa fordon för ungdomar. Sekretessmeddelande för föräldrar/vårdnadshavare för RIDE COMMAND gäller för aktivering av RIDE COMMAND+-funktioner på fordon för ungdomar.

 

12. UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE

 

Detta meddelande kan komma att ändras. Läs texten vid anvisningen ”Senast uppdaterad” högst upp på sidan för att se när detta meddelande uppdaterades senast. Eventuella ändringar i detta meddelande kommer att träda i kraft när vi lägger ut det reviderade meddelandet på denna webbplats. Genom att använda RIDE COMMAND efter dessa förändringar intygar du att du accepterar ändringsmeddelandet.

 

13. KONTAKTA OSS

 

Kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som ges nedan om du har några frågor om detta meddelande:

För boende inom EES-området eller Schweiz är vår kontaktuppgifter:

 

Med brev: Polaris Sales Europe SARL, Place de l’Industrie 2 1180 Rolle – Schweiz
Attention: Data Protection Officer

Med e-post: privacy@polaris.com

 

För alla andra är våra kontaktuppgifter:

Med brev: Polaris Industries Inc., 2100 Hwy 55 Medina, MN 55340, USA

Attention: Legal Department (juridikavdelningen)

Med e-post: privacy@polaris.com

På telefon: 1-800-POLARIS (måndag till fredag 08.00–18.00 CST)